Výstava Nejistá sezóna na Zámku Troja

Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Zprvu se zdálo, že k tomuto záměru nebudeme mít dost materiálu, ale překvapivě jde o motiv poměrně blízký uvažování mnoha umělců různých generací. Rozhodli jsme se jít tímto směrem jednak z důvodu, který je nasnadě a který nás pronásleduje déle než rok bez toho, že by přicházel nějaký zaručený zlom směřující ke konci kritické pandemické situace. Chtěli jsme ušetřit umělce, který by zde investoval své síly do monografické výstavy, zklamání z toho, že by nakonec nebyla přístupná veřejnosti. Naskytla se nám tak po dlouhé době příležitost zahledět se do obsahu naší kolekce pod dosud nevyzkoušeným úhlem.

Nejistotami a určitou bezvýchodností jsme zmítáni od loňského jara. Tento stav ale prožíváme s různou intenzitou v průběhu života mnohokrát a za různých okolností. V umění se proto objevují odkazy k němu stejně tak přirozeně a nevyhnutelně. Někdy je to velice niterně prožívaná a traumatizující zkušenost, která prostoupí výsledné dílo, jindy je to otázka obecnější úvahy o smyslu a povaze naší existence či projev hledání duchovní harmonie nebo víry. Je příznačné, že se toto téma objevuje zejména ve vyhrocených společenských situacích (např. tzv. osmičkové roky), ale také v traumatizujících letech normalizace či porevoluční  deziluze.  Předkládáme  určitý  vzorek  názorů,  které  jsou   svázány  jak s osudovými společenskými pohyby, tak také s osobními dilematy jednotlivých autorů či obojím zároveň.

Magdalena Juříková

Vystavují: Jiří Beránek, František Hodonský, Vladimír Janoušek, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Petr Lysáček, Karel Malich, Karel Nepraš, Jaroslav Róna, Pavla Sceranková, Matěj Smetana, Jitka Svobodová, Aleš Veselý, Jindřich Wielgus, Hana Wichterlová.

Koncepce: Magdalena Juříková
Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá Grafické řešení: Studio Anymade

Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7. Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti, senioři).

Foto: Livio Zanotto, Petr Brodecký

You may also like...