Využití umělé inteligence rozhodne o úspěchu ve výrobě a distribuci

Odborníci z poradenské skupiny Moore Global předpovídají, že v sektoru výroby a distribuce uspějí firmy, které se zaměří na disruptivní technologie, především pak na umělou inteligenci. Do té investovaly společnosti po celém světě v roce 2020 zhruba 50 miliard dolarů. Podle odborníků se tato částka v roce 2024 zdvojnásobí. Experti z Moore Czech Republic dodávají, že české firmy ve výrobě a distribuci se budou i nadále potýkat s výpadky v dodavatelských řetězcích, které umocnila válka na Ukrajině.

Přibližně 20 % výdajů v oblasti umělé inteligence připadá na automatizaci procesů. „Pracovníci, kteří se věnují mechanicky se opakujícím úkonům s nízkou přidanou hodnotou, jsou stále v hojnější míře nahrazováni stroji s podporou umělé inteligence. Sektor výroby a distribuce je jedním z nejlepších příkladů úspěšného zavádění umělé inteligence, které jsme za posledních několik let mohli pozorovat. Nicméně, stále je zde obrovský potenciál pro ještě hlubší využití disruptivních technologií ve výrobních procesech,“ komentuje Mark Fagan z poradenské skupiny Moore Global.

Disruptivní inovace dnes udávají trend ve světové ekonomice. Jedná se o radikální technologické změny, které vytlačují stávající řešení. Patří mezi ně například cloudové technologie, digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence nebo také využití rozšířené a virtuální reality.

Česko je pro digitalizaci, chybí ovšem kvalifikování lidé

44 % českých firem loni vynaložilo 5 až 20 % ročního investičního rozpočtu na digitální investice. V roce 2019 to bylo jen 27 % podniků, vyplývá to z dat Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Domácí firmy si uvědomují, že investice do digitálních technologií je pro ně podmínkou zachování konkurenceschopnosti. Pandemie také ukázala, že firmy, které do digitalizace investují, jsou odolnější v časech krize,“ komentuje Miroslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ.

České firmy se shodují, že v efektivním zavádění digitálních technologií jim brání nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „Jedná se o dlouhodobý problém, který se nezlepšuje. Právě naopak, množství firem, které se s nedostatkem schopných lidí potýkají, poměrně rychle roste. Řešení přinese jednak školení zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a jednak systematická příprava již na školách,“ říká Miroslav Rut.

Rozšířená realita

V oblasti digitalizace průmyslu a výroby nabírá na důležitosti implementace rozšířené a virtuální reality. Promítání digitálních objektů do reálného prostředí kolem nás umožní zrychlení procesů a sdílení know how, zkrátí dobu potřebnou na realizaci zákaznických řešení, umožní řešit mnohé postupy na dálku za pomoci mobilů, tabletů nebo případně chytrých brýlí. V průmyslu se jedná především o 3D prodejní vizualizace výrobků, jejich návodů a školení nebo doplnění dodatečných informací při servisu. „Kombinace virtuálních informací a reálného prostředí spolu s umělou inteligencí tak může nabídnout výrazné zrychlení a zjednodušení aplikace nových postupů i zařízení v průmyslu. Naše společnost v rámci digitální platformy zrychluje a zlevňuje digitalizaci, např. převedla do rozšířené reality letecké motory nebo kritické zařízení vesmírné stanice. To posléze významně posouvá možnosti tréninku kosmonautů nebo techniků,“ uvádí Karel Kučera, jednatel společnosti Misterine, která se vývoji rozšířené reality věnuje.

Dodavatelské řetězce – problémy přetrvávají

Firmy v oblasti výroby a distribuce se již od pandemie potýkají s výpadky v dodavatelských řetězcích, které se projevují především nedostatkem surovin a komponent. „Problémy s dodavatelskými řetězci postihují i české firmy. Pro ně byly a stále jsou zásadní výzvou dopady války na Ukrajině. Ruský a ukrajinský trh byl pro některé české firmy klíčový právě z hlediska dodavatelských řetězců. Vzhledem k současné geopolitické situaci je nepravděpodobně, že by se tento problém v dohledné době vyřešil,“ vysvětluje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

You may also like...