Zoo Praha vítá jubilejní přírůstek: 250. hříbě koně Převalského

Zoo Praha přivítala 250. hříbě koně Převalského. Mladý hřebec se narodil v květnu v chovné stanici zoologické zahrady v Dolním Dobřejově. V těchto dnech současně uplynulo 30 let od vůbec prvního transportu divokých koní z Evropy do Mongolska. Další etapa jejich návratu do přírody – poprvé na východ země – již získává své obrysy.

„V Mongolsku už se z našich transportů narodilo hříbě třetí generace. Klisna Anežka, kterou jsme z Prahy do Gobi přepravili v roce 2012, má teď na místě už své pravnouče,“ prozrazuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Radost má i z jubilejního mláděte v Česku. Podle něj jsou obě hříbata důkazem, že dlouholeté úsilí pražské zoo má smysl. „Návrat divokých koní se daří lépe, než bych si kdysi dokázal představit.“

Dosavadní transporty koní Převalského mířily do střední a západní části Mongolska. Tam dnes jejich stáda obývají celkem tři lokality: v hornaté oblasti Chustaj Nurú ve středu země žije podle aktuálních sčítání 422 koní, západomongolské rezervace Gobi B a Chomin Tal pak obývá dalších 516 jedinců. Celkem tisícihlavá populace je životaschopná, a proto bude příští transport směřovat jinam – na východ.

„Ačkoliv byla reintrodukce koní na východ Mongolska v plánu už před desítkami let, paradoxně k ní nikdy nedošlo. Chystáme ji až nyní,“ vysvětluje Bobek s tím, že teď bude Zoo Praha ve spolupráci s českými i mongolskými organizacemi posuzovat již pouze dvě z více lokalit předvybraných před dvěma lety.

Jedna se nachází v blízkosti bojišť druhé světové války u Chalchyn golu, druhá pak o něco jižněji, u Hadí řeky. Na obou místech budou odborníci zkoumat nejen vhodnost terénu nebo dostatek vodních zdrojů, ale i průběh tamních zim či potenciální choroby, které by koním mohly hrozit. V horizontu několika let by se tak převaláci mohli vrátit i na tyto pastviny své někdejší domoviny.

Návrat divokých koní

Kůň Převalského je dnes jediným žijícím druhem divokého koně. Kvůli lovu, narušování prostředí či konkurenci hospodářských zvířat už v polovině minulého století málem vyhynul. Právě Zoo Praha, ve které se po druhé světové válce zachoval jeden z pouhých dvou chovů koní Převalského, vede mezinárodní plemennou knihu tohoto druhu a koordinuje jeho Evropský chovný program (EEP).

Letos uplyne 30 let od vůbec prvního transportu koní na západ Mongolska, na kterém se Zoo Praha podílela, a současně 11 let od prvního transportu, který sama organizovala v rámci projektu Návrat divokých koní. Ti jsou z Prahy přepravováni ve spolupráci s Armádou ČR za pomoci armádních letounů CASA. Do jejich domoviny jich Zoo Praha od roku 2011 přepravila už celkem 34. V minulých dvou letech se kvůli pandemii covid‑19 žádný transport neuskutečnil.

V současnosti však v areálu zoo návštěvníci koně nespatří – i kvůli rekonstrukci jejich expozice je většina stáda umístěna v chovném a aklimatizačním zařízení v Dolním Dobřejově. Čtyři koně však aktuálně obývají nový výběh na pražských Dívčích hradech. Lidé tak nepřicházejí o možnost je pozorovat ani během rekonstrukce. Do samotné Zoo Praha se koně Převalského vrátí nejdřív na jaře 2024.

Návrat divokých koní můžete podpořit převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít (č. ú.: 43–680 466 0247/0100) nebo nákupem suvenýrů na e‑shopu Zoo Praha v sekci s názvem Pomáháme jim přežít: eshop.zoopraha.cz/suvenyry/pomahame-jim-prezit. A v neposlední řadě samozřejmě také návštěvou Zoo Praha.

Foto 1: Letošní jubilejní 250. hříbě koně Převalského se narodilo 3. května hřebci Lenovi a klisně Tanie v chovné stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha

Foto 2: V Mongolsku se rodí jedno hříbě koní Převalského za druhým. Na snímku je hřebec Hustai s letošním hříbětem klisny Spina, kterou jsme do Gobi B přepravili v červnu 2019. Ostatně i Hustai letěl českým armádním letadlem, a to během vnitromongolského transportu v roce 2016. Foto SPA Great Gobi B

Foto 3: Oblast Hadí řeky je jednou ze dvou předvybraných lokalit pro budoucí transporty koní Převalského ze Zoo Praha. V rámci projektu Návrat divokých koní zamíří koně na východ Mongolska vůbec poprvé. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

You may also like...