5G technologie od Huawei úspěšně splnily požadavky schématu zajištění bezpečnosti síťových zařízení NESAS

Technologie Huawei splnily podmínky bezpečnostního certifikačního schématu NESAS organizovaného zastřešující společností GSMA. Bezdrátové 5G prvky a technologie pro jádro sítě (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) i LTE eNodeB prošly NESAS schématem, které má za cíl stanovit požadavky na síťová zařízení a podmínky pro zkušební laboratoře, jež síťové technologie zkoumají a certifikují. GSMA NESAS zvyšuje v rámci daného odvětví důvěru v telekomunikační síťové technologie, představuje praktickou volbu pro celé odvětví a zároveň slouží jako důležité kritérium, které by měly brát v úvahu všechny regionální trhy za účelem společného vytvoření a rozvoje trhu mobilních komunikací.

NESAS je standardizovaný mechanismus k hodnocení kybernetické bezpečnosti definovaný organizací GSMA a sdružením 3GPP společně se světovými operátory, dodavateli, průmyslovými partnery a regulačními orgány. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, čímž napomáhá zvýšení úrovně zabezpečení napříč mobilním průmyslem. Jedná se o dobrovolné schéma, pomocí kterého podrobují dodavatelé síťových zařízení procesy vývoje a životního cyklu svých produktů komplexnímu bezpečnostnímu auditu na základě aktuálního vydání NESAS a jeho bezpečnostních požadavků. Souhrnné nezávislé auditní zprávy o posudcích NESAS lze nalézt zde

Široce přijímaný a respektovaný GSMA NESAS zajišťuje, že příslušné zařízení splňuje požadavky stanovené schématem týkající se zabezpečení a spolehlivosti sítí 5G. Integrovaný proces posuzování zabraňuje vzniku roztříštěného hodnocení a následným nákladům s ním spojeným. Zároveň díky hmatatelným a měřitelným výsledkům zvyšuje transparentnost úrovní ochrany zabezpečení v tomto odvětví. NESAS pokrývá 20 kategorií hodnocení a definuje požadavky na zabezpečení a rámec hodnocení postupů spojených s vývojem 5G produktů a jejich životním cyklem. Současně k posouzení bezpečnosti síťových zařízení používá precedentní případy definované 3GPP.

„GSMA NESAS je nejnovějším přístupem k hodnocení zabezpečení sítě v rámci mobilních komunikací. V éře 5G poskytuje NESAS standardizovaný a efektivní posudek kybernetické bezpečnosti, jenž umožňuje v odvětví komunikací zaručit rovné zacházení. Posudek je také cenným referenčním zdrojem pro všechny zúčastněné strany, tedy operátory, dodavatele, regulační orgány a poskytovatele aplikačních služeb. Huawei se vždy zaměřovala na technologicky řízenou kybernetickou bezpečnost. Schéma NESAS vítáme, plně jej podporujeme a spolupracujeme. Také vyzýváme celé odvětví, aby společnými silami podporovalo rozvoj trhu mobilních komunikací,“ říká Devin Duan, vedoucí marketingu kyberbezpečnosti 5G E2E v Huawei.

Pro Huawei je zajištění kybernetické bezpečnosti cílem, který sdílí se zákazníky, regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami. Díky masivní digitalizaci lidské společnosti se kybernetická bezpečnost stává jedním z důležitých faktorů. Společnost Huawei je přesvědčena, že důvěra musí být založena na ověřitelných faktech, která by měla vycházet ze sdílených standardů. Skrze schéma NESAS lze tak v digitální době vybudovat důvěru. Huawei podporuje organizace GSMA a 3GPP ve vývoji globalizovaného standardizovaného posuzování bezpečnosti, což je myšlenka, na níž se shodne většina hlavních hráčů. NESAS je s tímto konceptem v souladu, a proto Huawei vyzývá celé odvětví, aby NESAS přijalo za svůj.

„Poprvé v historii telekomunikací bude jednotná certifikace dostupná pro všechny dodavatele a operátory, aniž by bylo potřeba vynaložit další náklady. Auditorské zprávy budou provozovatelům k dispozici bez dodatečných nákladu. Tuto iniciativu tak mohou využít i menší operátoři, kteří nemají dostatečné zdroje. Informace o tom, kdo prošel certifikačním procesem, budou veřejně dostupné,“ dodává Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

You may also like...