Akademická malířka Věra Kubik Kdolská vystavuje v Galerii ABF

Malířka Věra Kubík – Kdolská se narodila v Olomouci a do svých 18 let žila v Bludově. Již na tehdejší ZDŠ projevovala zájem o kresleni a modelování. Její zájem byl posílen skutečností, že se mohla seznamovat a obdivovat tvorbu bludovského rodáka a významného českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara, z nichž některé se nacházely právě na bludovském zámku. Autor je širší veřejnosti znám nejen jako malíř, ale proslul zejména jako první ilustrátor knihy Boženy Němcové ,Babička“.

Po studiu na výtvarných školách v Bruntále a v Olomouci, kde si osvojila řadu výtvarných technik, našla uplatnění ve známém pražském podniku Umělecká řemesla. V tamní sklářské dílně se věnovala především malbě, sklomalbě a mozaice. Realizovala řadu výtvarných návrhů známých umělců, jako byli prof. Karel Svolinský a prof. Cyril Bouda. Podílela se na rekonstrukci uměleckých děl a památkových objektů v celé tehdejší Československé republice.

Postupně se systematicky věnovala vlastní malířské tvorbě. Od počátku byla ovlivněna především realistickými tendencemi v tradici českého výtvarného umění i když se poučovala i z tvorby straších, především holandských autorů. Těžištěm její malby se stalo zobrazení české krajiny. Její výstavy, ale vždy obsahovaly i náměty květin, portrétů a zátiší.

V posledních letech se její pozornost soustředila na zobrazení krajiny Šumavy, zejména oblasti kolem Vimperka, kde tráví značnou část roku, okolí Boubínského lesa a řeky Vydry, nebo okolí Strakonic. Tato místa jsou pro ni nevyčerpatelným zdrojem námětů. Zpracovává je s romantickým nádechem, v sytých svěžích barvách, se zdůrazněním nálad, toho kterého období roku nebo dne a světelných proměn daného okamžiku. Část její tvorby posledních let je věnována také námětům pražským. Zejména zobrazení okolí Pražského hradu a Malé strany.

Věra Kubík – Kdolská patří k autorům s častými výstavními; aktivitami a proto se s její tvorbou setkávají nejen diváci v České republice, ale i v zahraničí. Vystavovala kupříkladu v SRN, Rakousku, Švýcarsku. Její obrazy jsou v rukou sběratelů i v USA a Japonsku.

PHDr. Dušan Sedláček

Sochař a kovolitec Pavel Zouhar svou tvorbou navázal na místní a rodinnou železářskou tradici na Blanensku která sahá svými počátky až do 1. poloviny 1. tisíciletí před n. 1. Dokladem je světoznámý nález hutního lékaře salmovských železáren v Blansku Jindřicha Wankla v Býčí skále u Adamova, který zde roku 1972 objevil vedle halštatského pohřbu i kovářskou dílnu na zpracování železa.

V jeho tvorbě je znát inspirace dílem Alberta Giacomettiho, kterým se inspiroval i Olbram Zoubek. Pavel Zouhar promítá ve vlastním pojetí zejména figurální plastiky, námětem jsou lidské postavy a jejich různé variace.

Uměleckému ztvárnění ze šedé litiny se věnuje od roku 2005, kdy využil svých dlouholetých zkušeností se slévárenskou výrobou. Litina díky vyššímu obsahu uhlíku není kujná, proto se na rozdíl od klasické oceli neohne.

Výroba a odlévání plastiky z litiny vyžaduje rozsáhlé znalosti v oboru lití tohoto kovu. Při výrobě svých děl nepoužívá jen běžné technologie odlévání, ale i zcela originální metody, které zaručují jedinečnost a hlavně originalitu. Své plastiky tvoří od prvotního modelu pro licí formu, přes cizelování a povrchovou úpravu. Ladislav Harašta litina s tradicí od roku 1911.

Foto z vernisáže: Livio Zanotto

Galerie ABF, Václavské náměstí, 833/31, Praha 1.
Výstava se koná od 3.2.2020 do 29.2.2020, otevřeno Po – Pá od 8.30.do 16.30.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...