Astrologova neděle 3.10.2021 – Čekání na nov

Pomalu se blíží středeční nov, kt. má potenciál rozčeřit hladinu dění. Osobního určitě a kolektivního také. Proběhne na 14. stupni Vah a v širší konjunkci bude nejen Slunce s Lunou, ale i Mars s Merkurem. Tato konfigurace bude mít ambice měnit, přeuspořádat, ale také posuzovat a rozhodovat. Zatím jsme toho ještě vzdáleni, ale tak jak Slunce dohání ve Vahách Mars, začínají se dít věci tam, kde bychom je netušili. Jakoby se probudily ze sna sopky a začaly se chystat k chrlení. Jakoby pomalu dobíhaly procesy, etapy a projekty, na které jsme si zvykli, v nichž se umíme orientovat a jež budou velmi rychle nahrazeny novými. Máme tedy doslova pár dnů na to, abychom si dobře naplánovali další kroky.

Dnešek s Lunou v Panně se nás při výběru programu neptá na to, co nás baví, ale co umíme nebo musíme udělat. Často toto stojí na dřívějších rozhodnutích, dávných závazcích a nebo potřebách něčeho, co už ani nemusí existovat. Takže se dnes ptáme po smyslu toho, co děláme. Hledáme, zda jsme v tom správní, užiteční a ti vhodní. Krásu uvidíme tam, kde věci dávají smysl.

Slunce v opozici s Chironem ukazují na léčivou a terapeutickou stránku života. Možná někomu prospějeme, možná někdo pomůže nám. Třeba i neúmyslně. V tom je poezie života, ve vzájemnosti. V propojeném člověčenství, lidskosti a laskavosti v měřítku běžného dne. Možná právě i tato opozice otevře srdce a hlavy tam, kde se doteď řešily nespokojenosti na něž ukazovala a stále ukazuje kvadratura Pluta s Merkurem. Ale tak jak se Merkur již otočil, zjišťujeme, že o potížích se dá mluvit a problémy řešit.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...