Astrologova sobota 16.4.2022 – Úplněk ve znamení Vah

Před devátou večer bude na 27. stupni Vah úplněk. Ano, je to ten první jarní, tedy velikonoční úplněk. Úplněk na ose Váhy – Beran (tam je aktuálně Slunce) přichází každoročně s tématem já a svět. Hledáme totiž vyvážený vztah mezi vlastní existencí a jejími potřebami na jedné straně a začleněním do společnosti a světa na straně druhé. V praktickém provozu se může projevovat nestálostí, nevrlostí a nespokojeností.
Konflikty v myšlenkách, pocitech a emocích se mohou dít všude tam, kde se budou otevírat mezery nesrovnalostí. Zejména tam, kde budeme vnímat rozpor mezi předpoklady, očekáváními, nadějemi, vizemi a skutečností, praxí, tím, jak se projevují lidé kolem nás. Často přicházejí takové nesrovnalosti ve spojení s obavami a strachy. Vnímáme, často podprahově, že něco není v pořádku a zapojují se starší vzorce jednání jako vzpomínky na něco, co pro nás nebo naše blízké nedopadlo dobře. A toho se chceme vyvarovat!

V takových momentech bychom si měli vzpomenout na to dobré, co nás spojuje s lidmi, na to, co je přece jen důležité a zásadní. Je dobré si připomenout vzájemné projekty, kt. dávají smysl, zážitky, jež nás spojují. Postavme emoce proti emocím a nechme vyhrát ty silnější.

Po té praktické stránce je dnešek vhodný pro setkání, smlouvy, dohody, ale samozřejmě pro posilování vztahů všech podob a forem, pro obnovování spojení, pro společné projekty na téma harmonie, krása, estetika, byť by to mělo být vymalování chodby.

V tom dobrém nám může pomoci Saturn ve Vodnáři, kt. bude v dobrých aspektech na osu úplňku. Tak se dá predikovat, že rozpory budou mít tendenci se uklidňovat a požáry konfliktů uhasínat v momentě, ve kterém si připomeneme cosi silného, co stojí nad námi, vedle nás či je k dispozici jako konkrétní podpora.
A všem vám přeji příjemné sváteční dny 🙂

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...