Astrologova sobota 19.6.2021 – Podpora a vztahy

Luna ve Vahách vytváří stále podmínky pro propojování, spojování, hledání souvztažnosti a toho společného. Je v trigonu se Saturnem a tak v podstatě chceme být dobří, vstřícní a citliví. Saturn je ve Vodnáři a tak mají šanci se naplnit závazky a vztahy, kt. považujeme za společenské a společné.

Lunu najdeme v kvadratuře s Venuší v Raku. A tak si často budeme muset vybírat, co chceme, být citliví vůči sobě a hodnotám lidí okolo a nebo zda si přejeme, aby se naplnily naše zájmy a hlavně původní představy. A zmíněná kvadratura ukazuje na to, že se naplňují, ale obvykle ne tak, a tím způsobem či stylem, jak jsme chtěli. Co tedy hledat? S čím se spokojit? Události velmi ovlivňují náš hodnotový žebříček.

Pomalu se blíží u otočka Jupiteru do retrogradity. Jupiter je na 3. stupni Ryb a dál v Rybách se dostane až na přelomu roku. V těchto momentech jsme dosáhli maxima, které se naplní až za několik měsíců. V těchto dnech si vytyčujeme další cestu, jíž se budeme už následně držet, vytváříme plány a definujeme podmínky, které budeme dále prosazovat. Aktuálně pomalý Jupiter ukazuje spíš na naplnění plánů než na další postup. Možná jsme s tím takto spokojeni.
Dnešek je vhodný den k tomu, abychom si uvědomili, čeho jsme dosáhli a také jak s tím naložíme a kudy a za jakých podmínek budeme dál pokračovat. Vidíme, že následující kroky záleží na dohodách a vyjednávání a tak nezbývá než hledat podporu u lidí okolo.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...