Astrologova středa 21.9.2022 – O komunikaci a o strachu

Pomalu končí léto, letos je to výjimečně znát i na počasí a začíná se objevovat podzim se svými náladami, tématy a situacemi. Podzim vnímejme jako přechodné období, které nás připravuje na přechod z léta do zimy. Podzim a jaro tak vidíme jako dynamická období, léto a zimu jako statická. Základním úkolem podzimu je zpracování, vstřebání, pochopení, přijmutí. Leccos jsme během léta a jara zažili, nyní si vytváříme prostor k tomu, abychom události a procesy uměli spojit se sebou samými a našimi nastaveními. Přizpůsobujeme se, dynamiku vidím hlavně v našem nitru. Jsme otevřeni učení, zkušenostem a pochopení.

Jak to aktuálně vypadá konstelačně mezi planetami? Nejdřív bych rád ukázal na opozici Merkuru a Jupiteru. Letos nás trápí víc než minulé roky. Je to způsobeno nejen tím, že obě planety jsou retrográdní, ale také proto, že Jupiter je uprostřed mezi Neptunem a Chironem.

Význam opozice tak vzrůstá a neřeší nám jen aktuální témata pravdy, vymezení se, obhajování se, víry, doktríny, osobního přesvědčení, co se promítá do osobního a společenského života. Zabývá se i naší minulostí a traumaty, která jsme na témata výše vyčtená v minulosti zažili. A tak se ocitáme v uzlovém bodě, kdy nám nemusí být nic řečeno k tomu, abychom cítili, že je potřeba se sebou (rodinou, vztahy, společností) něco udělat. Pokud neuděláme (a tady nad námi coby jupiterský strach visí Damoklův meč), něco nám skončí, něco nebude dál fungovat, budeme musit nedobrovolně něco ukončit. Dnes se nám témta opět připomenou s Lunou ve Lvu, která bude příznivě aspektovat Merkur i Jupiter.

Co se tedy chce? Abych se nehnali dopředu když to nejde. Abychom i když to nejde dopředu, něco dělali. Abychom se snažili posilovat sebe sama. Čtěme, hovořme s lidmi, kteří nám mohou poradit a rozšířit obzor. Dělejme to, co nás rozvíjí. Přemýšlejme o tom, kde by šel náš život, naše bydlení, naše vztahy, naše práce zlepšit. Co bychom měli dělat tak, abychom byli spokojení.

Druhá konstelace je Jod (neboli Boží prst) s Marsem, Plutem a jižním uzlem. Konstelace nám propůjčuje právo jednat. Jednejme jasně a konkrétně. Pojmenujme to, co potřebujeme řešit. Hledejme ty, kteří mají podobný záměr. Hleďme na to, abychom ve svých plánech a záměrech nebyli sami. Mluvit se dá i s oponenty a nepřáteli. Zjistíme, že k tomuto otevření musíme překonat strach, který je v drtivé většině případů neopodstatněný.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...