Astrologova středa 28.2.2024 – Setkání Merkuru, Slunce a Saturnu

Živo je 10. stupni Ryb. Scházejí se tu spolu Slunce se Saturnem a Merkurem. Celkem významný den, který má ambice samozřejmě s naším přičiněním ukončit a zahájit vše, co je k tomu náchylné. Tedy jak fyzické akce, tak záležitosti v psychickém světě a rovněž i naše představy, to jest to, jak vidíme sebe, lidi kolem a naše aktuální role.

Pohybujeme se v Rybách a tak se těžiště událostí bude objevovat na rovině vizí, představ, přesvědčení. Což se může projevovat zájmem/ nezájmem, chutí/ nechutí, potřebou/ nepotřebností někde být, něčeho se účastnit, s něčím souhlasit (nebo něco odmítat). I když je ve hře Saturn, jsme stále ve znamení Ryb a tak konkrétní uskutečnění našich změn a rozhodnutí v reálném světě může přijít se zpožděním nebo v jiné podobě.

Setkání Slunce se Saturnem je meeting s mentorem, s vedoucím, kontrolorem. Můžeme se setkat jak se satisfakcí, se zúročením toho, co jsme doposud vytvořili, tak i s problémy pošlými od toho, co jsme nezvládli. Konjunkce Slunce – Saturn nás ale vede k pořádku, disciplíně a návratu na pevnou půdu. Záleží na nás, zda to vezmeme jako příkoří či se rozhodneme v sobě něco zlepšit.

Merkur, který projde konjunkcí se Sluncem a vzápětí se Saturnem poměrně rychle, poskytne šanci komentovat to, co probíhalo v posledním týdnu. Pomůže vidět události, lidi a jejich vlastnosti z jiných úhlů. Prostoru pro improvizace moc nebude, ale jistotu získáme.

Otevírá se tady prostor pro vážná jednání, seriózní chování, důležité myšlenky jež mají být předány a přijaty. Je tu čas k potvrzení nebo znovupotvrzení smluv, vztahů, ale i k nalezení pomocníků, spojenců. Tématem bude i přijetí nebo nepřijetí a tak se nebudeme vždy cítit dobře dokud si neuvědomíme to, že každý jednáme sám za sebe a jsme odpovědni především sobě.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...