Astrologovo pondělí 28.11.2022 – Aktivita se spojuje s pasivitou

A znovu o Saturnu s Marsem. Tyto planety se setkávají v příznivém trigonu přesně právě dnes. Oba jsou škůdci, mají tedy tendence vpadávat do naší jinak poklidné reality. Co můžeme čekat?
Nejspíš to, že dnešní události mohou dobře dopadnout, ale bude potřeba zabojovat. Překonáním překážek, a to často těch vnitřních, můžeme příznivě ovlivnit svůj život.

Je tedy příležitost pohnout něčím strnulým a nehybným. Je šance aktivně pracovat s pravidly. Je příležitost sepsat zákoník. Je vhodné vštěpovat zásady a mluvit o důležitých věcech. Sledujme, co se děje a v pravou chvíli zasáhněme. Z toho, co bude probíhat a z toho, jak budeme reagovat, poznáme svoji sílu.
Lze se ale také něčemu postavit, dají se stanovit normy. Můžeme snadněji něco ukončit nebo na druhou stranu začít, počít a nastartovat. Dají se snaze ovlivnit věci, které běží. Je příležitost regulovat to, co se děje, vstupovat do děje samotného a proklamovat vlastní postoje. Jsou podmínky pro stavbu mostů a hledání jakožto i nalézání společných cest, bodů a stanovisek.

A nezapomeňme na Lunu ve Vodnáři, je mistrem zkratek, paní inspirací a duchem společných věcí i společenstvím jako takových. Podpoří změnu, bude-li mít smysl. Podpoří ji i když smysl mít nebude neb chápe změnu jako smysl života. Měli bychom to také tak mít.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...