Astrologovo pondělí 8.8.2022 – Hlavní a vedlejší příznaky

Velký ohnivý trigon ve složení Slunce – Luna – Jupiter se pomalu rozkližuje. Stále máme v sobě docela dost odhodlání a přesvědčení, stále si dovedeme užívat krásné přítomnosti. Nicméně v podkresu je znát druhá konstelace a sice kvadratura Marse se Saturnem. Saturn je retrográdní a tak celý aspekt vyznívá spíš individuálně a osobně a je zacílen víc na naše nitro než navenek.

Souběh obou zmíněných konstelací má několikerý účinek. Vede k tomu, abychom si užili toho, co nám každý okamžik těchto hodin přináší. Směřuje k uvědomění si zásadní role nás v našich životech. Co neuděláme, to se nestane. Nabízí nám sklizeň/ zadostiučinění/ satisfakci. Vidíme spojitost toho, jak se chováme a co za to dostáváme. Postrkuje k odpovědnosti, skutečně se snažíme. Umíme si vybrat. Najednou vidíme, co je důležité. Nabízí nové možnosti, na stabilitě, kterou nyní vnímáme, můžeme stavět nové věci, úkoly, projekty, procesy.

Jsou tu i vedlejší příznaky. Vyšší nehodovost daná nepozorností. Energii soustřeďujeme jen do některých míst/ témat/ oblastí a na jiné, které vyhodnocujeme jako méně důležité, už nezbývá. Můžeme být v některých ohledech slabí, právě proto, abychom viděli, co nefunguje a nabyli přesvědčení, že je potřeba s tím něco udělat.

Vnímáme nepříjemnosti výrazněji než jindy. Často se děje cyklicky ve stylu je to dobré – zhoršilo se to – je to dobré – … atd. často proto, abycho viděli, k čemu jsme připoutáváni, od čeho se tak vzdalujeme a zase nás to vrhá v procesech zpět. Zjistíme tak snadněji, v čem je zakopaný pes.

Aktuální doba je docela důležitá, od pátku navazuje na téma konjunkce Marsu, Uranu a severního uzlu a přibližuje nám ho v konkrétních situacích. Zkoumá naši svobodnou vůli, jak si dovede poradit v předem daných situacích. Každopádně po jejich absolvování už budeme zase trochu jiní …

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...