Astrologovo úterý 3.10.2023 – Lilith vstupuje do Panny

Na začátku bychom si měli říci, že Lilith neboli Černá Luna není ani planeta, ba ani planetka. S tímto astropsychologickým ukazatelem také nepracuje každý astrolog. Ona nám skutečně ukazuje na hlubší vrstvy vědomí, motivací a jednání a tak nemusí být vždy vidět, co se zrovna děje.

Jakkoli Lilith ukazuje na nekompetence, neschopnosti, nejistoty a z nich pramenící problémy, nemusí být vždycky jen strašákem. Ukazuje, odkud přicházejí problémy, s nimiž neumíme zacházet.

Aktuálně dnes se přesouvá ze znamení Lva do Panny. Co to pro nás znamená? Mění se mapa našich obav, strachů a nekompetencí. Devět měsíců byla Lilith ve Lvu a slabými tématy byla odvaha, kontrola, řízení, svoboda, tvorba. Nyní budeme ve zvýšené míře řešit, kde je naše místo, to kam patříme. Budeme se ptát, kde a jaké jsou naše úkoly. Nejistí budeme v tom, jak působíme na lidi. Můžeme být i hypochondričtí a ustrašení.

A co dnes? Mohou přicházet pocity nejistoty. Můžeme ztrácet odvahu. Mohou nám být podsouvána cizí řešení. Bylo by lepší komplikovanější záležitosti na pár dnů odložit do doby, ve které si budeme jisti sebou a svými plány víc.

Z dalších aspektů si všimneme stále fungujícího sextilu Venuše – Mars s Merkurem uprostřed. Tady vidíme vzkaz: stále se dá mluvit, jednat, řešit, spojovat. Proti v opozici s Merkurem je Neptun v Rybách a tak je stále co odkrývat, odhalovat a odtajňovat. Prostě chceme vidět jistoty v nejistém světě.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...