Astrologův čtvrtek 30.9.2021 – Září končí razantně

Druhá polovina týdne začíná komplikovaným dnem. Jestli nebylo něčemu rozumět ve středu, ve čtvrtek se to ještě může zhoršit. Merkur (už retrográdní) v kvadrátu s Lunou i Plutem. Přeloženo do lidské mluvy to znamená Nerozumím, ale trvám na tom. Konfliktnost dnešních momentů tak může celkem dobře spočívat v tom, že se budeme snažit porozumět za každou cenu a řešit v každém pádě. Pokud se nám někdy vyplatí být sami, bude to dnes. Nejlépe tak posloužíme nejen záměrům vlastním, ale i těch lidí okolo. Zároveň nás samota, zamyšlení, meditace a rozjímání mohou přivést na zajímavé myšlenky. A vůbec, v odstupu od procesů, kt. jinak a jindy běží naplno, máme příležitost leccos pro nás vhodného zjistit.

Moc fajn nebude ani opozice Mars – Chiron. Vytáhne na světlo dne nesrovnané nesrovnalosti. Na druhou stranu dostaneme a dáme také druhé šance k polepšení (se). Můžeme terapeuticky nehlédnout na vlastní i jiný osud a poměrně jasně zjistit, co je třeba udělat.

Venuše je v kvadratuře s Plutem. Pluto navíc aktuálně Venuši vládne a tak tahá za nitky jejích projevů. Mohou tak být výrazně obranářské, poněkud agresivní a nebo se jejich prostřednictvím budeme chtít ujišťovat o vlastní ceně a hodnotě toho, co tvoříme či zastáváme. Kde nebudeme rozumět, tam přitlačíme na pilu. Nebo to udělají druzí kolem nás, případně osud za nás za všechny.

Zdá se, že dnes bude vhodné, dobré a potřebné se neleknout a udělat to, co bude potřeba. V případě, že nás nic neosloví a ani nenapadne, počkejme raději s akcí na další dny.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...