Astrologův pátek 13.5.2022 – Smíření i cesta k budoucnosti

Lunu ve Vahách najdeme v opozici s Venuší a Chironem v Beranu. Téma já a svět, já a vztahy, já a smlouvy a dohody bude zřetelně vidět. Aspekty vyzdvihnou význam propojení se světem. Zjistíme, jak jsou důležití pro nás lidé, se kterými máme vazby, propojení a vztahy. V nějaké podobě uvidíme, poznáme a pochopíme, co nám přinášejí, co dáváme na oplátku my jim. A nejspíš si uvědomíme, jak je pro nás důležité vztahové téma.

Opozice Venuše – Luna nám ukáže jako v zrcadle na lidech kolem některé pozitivní i negativní rysy našeho chování. Uvidíme, zda si uvědomíme to, že jsou také naše.

Opozice Chiron – Luna upozorní na to, kde se furiantsky zbytečně chováme nesmiřitelně. Připustíme-li soucit, uvědomíme-li si sounáležitost s těmi, se kt. se momentálně konfrontujeme, zjistíme, že jsme v lecčem na jedné lodi a vypozorujeme, jaká témata nás nakonec vlastně spojují. Snad uvidíme i řešení třeba i déle se táhnoucích konfliktů a konfrontacích. A třeba i jen těch pocitových, kdy nám něco na někom pouze vadí. Smíření je relativně blízko, máme jej tentokrát ve vlastních rukou.

Slunce se setkává v Býku se severním lunárním uzlem. I když máme pocit nenaplnění původních cílů, nenaplnění představ, v současnosti víc než naplnění je důležitá forma. I gesta se počítají. Pracujeme nenápadně na budoucnosti. Zpětné vazby můžeme očekávat kolem úplňku, tedy v pondělí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...