Astrologův pátek 18.11.2022 – Ujišťování

Nejdůležitější aspekt bude dnes sextil mezi Sluncem a Plutem. Možná i o to víc, že se jedná o aspekt mezi Sluncem a jeho momentálně řídicí planetou.

Jaké efekty můžeme očekávat? Aktivitu, průraznost, konkrétnost, věcnost. Jaké události se mohou objevit? Splněná přání, která budou doprovázena mírnými rozpaky plynoucími z toho, že se splnilo očekávané, ale události proběhly jinak než jsme si malovali. Po takové proběhlé akci zůstává pocit malého dluhu, mírné nenaplněnosti. A samozřejmě hlad po uskutečnění příště, v budoucnu, jednou. Pokud jdeme do nějaké akce, nemějme proto velké oči a spíš se dívejme a balancujme všechna pro a proti. Na konci buďme rádi a nebilancujme. Ještě to nebude vše, ještě nebude konec.

Sextil Pluta se Slunce může být nenápadným mezníkem v našich procesech, mezníkem, na který si vzpomeneme až časem. Také tento sextil ukazuje na to, že už potřebujeme v životech stabilitu a aktuálně potřebujeme ujištění a ujišťovat chceme i ty okolo. Toužíme doslova po výsledcích, důkazech i průkazech a všechno to bude hrát v těchto hodinách pro nás velkou roli.

Nemůžeme se spolehnout stoprocentně na Jupiter. Je na své retro cestě Rybami dost pomalý a tak svým dílem přidává svůj díl do mlýna nejistoty, nejistoty, jež nás pomalu mele. Snažme se navenek být konkrétní, transparentní a pravdiví. Jupiter se otáčí 22.11. a pak už bude fungovat zase tak jak má. Nyní symbolicky, ale i fakticky přenáší valnou část svých kompetencí na nás. My bychom měli vědět, co je správné, my bychom se i správně měli chovat a jasně se distancovat od všech nepravostí v sobě, světě okolo.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...