Astrologův pátek 29.7.2022 – Jupiter se otáčí a bude couvat

Jednoznačným tématem dneska je otočka Jupiteru na 9. stupni Berana. Začínají se měnit nálady. Jako bychom si potřebovali kompenzovat všechno to, co jsme nedělali, ale také neřekli, neprožili si určitým způsobem. Potřebujeme vyvážit to co existuje s tím, co by být mohlo, očekávané s tím, co se děje. Chceme bylt jupitersky celiství a kompletní. Tak dnes hledáme cesty k porozumění takovým stavům a k pochopení sebe sama. Jsme nestálí, vrtošiví. Ale také bezradní. Dopřejme si ty symbolické dvě minuty k tomu, abychom se zorientovali, srovnali a uchopili opět knipl svého letadla pevně do rukou.

Další dny už bude milý Jupiter couvat. Čeká nás několik měsíců s retrográdním jupiterským návratem, retrograditou, retrospekcí, regenerací, revizí … Symbolicky se vracíme po vlastní cestě a ujišťujeme se, že se děje to, co si vytváříme. Úkolem je přijmout realitu a to, co se skutečně děje a zařídit se podle toho.
No a jinak tu máme trigon Jupiteru se Sluncem, tedy aspekt podporující růst, porozumění, vysvětlení. Tak toho využijme 🙂

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...