České domácnosti otočily a výrazně zvedly vklady v bankách

Vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně celkem, v dubnu meziměsíčně stouply o masivních 35,4 miliardy Kč, což po březnovém poklesu o téměř 26 miliard představuje podstatný obrat. Celkový objem jejich úložek se od srpna loňského roku drží nad hranicí tří bilionů korun – ke konci letošního dubna dosahovaly tří bilionů a sedmdesáti šesti miliard korun. Meziroční nárůst vkladů obyvatelstva představuje 114 miliard korun, tedy nárůst o necelá čtyři procenta. Ze statistik sestavovaných Českou národní bankou (ČNB) také vyplývá, že při zjevně opadající hypoteční vlně dosáhl celkový objem úvěrů obyvatelstva 1,969 bilionu korun, meziročně je o 9 % vyšší při jednoprocentním meziměsíčním poklesu. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva pak meziměsíčně stouplo z 1,053 bilionu na 1,108 bilionu korun.

Živnostníci v dubnu zhruba o 2 % snížili jak čerpání půjček, tak tvorbu vkladů; na úložkách však měli koncem měsíce téměř o 117 miliard korun více, než kolik bankám dlužili.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

Saldo

vklady

úvěry

saldo

30.4. 2022

     162 884

 

46 315,5

 

116 568,5

3 076 171

 

1 968 634,4

 

1 107 537

 

31.12. 2021

171 035

47 641

123 394

3 020 385

1 948 112

1 072 273

31.12.2020

166 284

47 008

119 276

2 822 763

1 763 145

1 059 618

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

Vklady firem za měsíc duben stouply o dvě miliardy korun, úvěry o 5,5 miliardy klesly   

V dubnu se meziměsíčně snížil stav podnikových úvěrů o necelých 5,5 miliardy korun, meziročně ovšem dosažených 1,217 bilionu korun představuje vzestup o 75 miliard korun (+6,6 %). Depozita, která mají firmy v bankovních ústavech, oproti březnu zhruba dvě miliardy stoupla na 1,336 bilionu korun; výsledné saldo vůči bankám tak skončilo na přebytku 111,8 miliard korun.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Po březnu, který přinesl výrazný pokles vkladů domácností, pravděpodobně jako reakce uzavření poboček Sberbank, se situace v dubnu otočila a vklady výrazně stouply. Na straně úvěrů začala platit přísnější pravidla ČNB pro posuzování příjmů uchazečů o hypotéky, a hypoteční trh bude v následujících měsících spolu s pokračujícím růstem sazeb ještě dále tlumit. Výsledkem je po dlouhé době pokles celkového objemu čerpání úvěrů domácnostmi.

Souhrnné statistiky neposkytují plastický pohled na realitu jednotlivých domácností a firem, které reagují na vývoj často odlišně, podle jejich konkrétní situace. Jsou domácnosti, které zvedají opět míru úspor, inflaci navzdory, a omezující spotřebu, aniž by k tomu byly nuceny finančními důvody. Jiné by spotřebovávaly, kdyby bylo z čeho (asi třetina domácností je podle průzkumů společnosti PAQ Research prakticky bez finančních rezerv). A ještě jiný možný vzorec chování je snaha utratit peníze dříve, než pozbydou hodnoty, případně je proti znehodnocení zajistit. Výsledné saldo je však takové, že vklady domácností jako celku rostou, zatímco živnostníků úložky i půjčky klesají.

Firmy až na výjimky nemají silné důvody k investicím, vyčkávají a snaží se zajistit tvorbou finančního polštáře, pokud jim to jejich provozní výkonnost dovoluje. Česká podniková sféra je známá svou opatrností, což se projevuje i v tom, že jako celek by byla schopná vyrovnat všechny své závazky vůči bankovním věřitelům a ještě by jí téměř 120 miliard na vkladových účtech zůstalo. Tenhle dříve nevídaný fenomén nastal až v průběhu pandemie, v červenci 2020.  

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

Úvěry

saldo

30.4.2022

1 336 364

1 216 981,9

119 382,1

31.12.2021

1 308 877

1 190 673

118 204

31.12.2020

1 217 934

1 123 034

94 900

 Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

 Hypotéky mají historicky nejnižší procento selhání. Zatím. 

Dosud platí to, co zmiňujeme již dlouho: podíly nevýkonných úvěrů, jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu, v Česku patří mezi nejnižší v Evropě. Podíl úvěrů, nepříznivě poznamenaných finančním stresem podnikové sféry a domácností v České republice, i v dubnu klesal, je to však zpráva z minulosti. Statistiky o nevýkonných úvěrech zachycují dlužníky, kteří měli potíže se splácením závazků nejméně tři měsíce před tím.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a víme, že vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů bude v nadcházejících měsících stoupat, s příslušným zpožděním, jak se promítnou potíže se splácením do klasifikace. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí. 

Podíl firemních nevýkonných úvěrů v  dubnu klesl  na 3,65 %. To je hluboko pod hladinou 8,2 %, na níž byl na konci roku 2011, natož pak 17,67 % v lednu před dvaceti lety. Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim a v dubnu ještě vylepšil historický rekord, když klesl na 0,66 %.

Vývoj nevýkonných úvěrů

 

Prosinec 2011

Prosinec 2020

Prosinec 2021

Duben 2022

Domácnosti, spotřební úvěry

11,3 %

5,08 %

4,67 %

4,29 %

Domácnosti, hypoteční úvěry                                             

3,09 %

0,88 %

0,74 %

0,66 %

Podniky                                                                                   

8,2 %

4,15 %

3,84 %

3,65 %

(Zdroj: ČNB (ARAD)                                 

You may also like...