Česko.Digital: Rok výuky, žáci v digitálních lavicích. A co bude dále?

Před rokem vláda uzavřela kvůli šíření koronaviru v Česku školy a začalo se vyučovat na dálku. Pro většinu českých škol to byla nová situace a řadu z nich zastihla nepřipravené. Rok online výuky ale přinesl v Česku první posuny – ve školách se zlepšilo využívání digitálních technologií, zvýšila se digitální kompetence učitelů i účast žáků na online výuce. K tomuto posunu pomohla i iniciativa Učíme online, kterou v reakci na situaci hned v loňském březnu pružně spustila komunita dobrovolníků Česko.Digital. Iniciativa slaví 1. výročí, výzvám ale zdaleka není konec. Na čem bude komunita dobrovolníků dál pracovat a na jaké další výzvy upozorňuje?

Za projektem Učíme online stojí tým 663 expertních dobrovolníků z komunity Česko.Digital a více než 18 partnerských organizací a dopad svých aktivit dokládá jasnými čísly: zprovoznění online výuky na 621 školách, 8395 učitelů proškoleno naživo a 80080 prostřednictvím záznamů webinářů, 2032 darovaných počítačů do rodin v nouzi. 

„Celý rok jsme pomáhali, ale zdaleka nejsme hotoví. Školy si žádají další rozvoj digitálních kompetencí, u učitelů stále registrujeme velkou poptávku po profesním rozvoji nejen v oblasti práce s technologiemi, ale zejména v oblasti pedagogicko-didaktické, a tisíce žáků stále zůstávají bez techniky,“ uvádí Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a CEO Česko.Digital. „Loňský rok navíc přinesl další nové výzvy, jako je nárůst duševních poruch, a to jak u mladistvých, tak u samotných učitelů. To jsou další oblasti, na které chceme reagovat,“ dodává.

Projekt Učíme online fungující díky podpoře Nadace České spořitelny dnes slaví rok od svého zahájení. Vedle úspěchů v klíčových oblastech chce komunita Česko.Digital svým jménem upozornit na další výzvy, které je třeba ve prospěch české vzdělanosti zdolat.

Pomoc školám: Základní technologie zprovozněny, pozornost si žádá rozvoj digitálních kompetencí škol a bezpečnost

Většina škol v ČR s překlopením výuky do online prostředí s počátkem roku 2020 vůbec nepočítala, podobně jako se nedal předvídat celkový vývoj epidemie. Po roce práce komunita pomohla zprovoznit online technologie 621 školám, přičemž se jednalo většinou o školy základní. „Vidíme zde znatelný posun. Alespoň jednou týdně využilo online prostředí k výuce na podzim uplynulého roku 93 % škol oproti původním 64 % na jaře téhož roku,“ uvedla Eva Pavlíková. Doplnila, že uvedené údaje přesně zmapoval průzkum Nadace České spořitelny. V pomoci se zprovozňováním technologií budou dobrovolníci i nadále dle potřeby pomáhat.

Nově se však zaměří na podporu rozvoje digitálních kompetencí škol tak, aby používaly moderní technologie v co největší šíři s důrazem na bezpečnost a začlenily je do vzdělávacího procesu bez ohledu na to, zda výuka probíhá distanční, či prezenční formou.

Pomoc učitelům: Inspirativní webináře přinášejí podporu, pozornost si žádá péče o duševní zdraví učitelů.   

Druhá oblast, na kterou se dobrovolníci intenzivně zaměřovali, je pomoc učitelům se zvyšováním digitálních kompetencí i samotnou online výukou. „Přes interaktivní webináře jsme naživo proškolili 8395 učitelů, kteří se registrovali na 76 webinářů, přičemž záznamy z webinářů na našem YouTube kanálu překročily 80 tisíc zhlédnutí,“ uvádí dobrovolnická koordinátorka webinářů Učíme nanečisto Klára Podpierová. Přínos webinářů, ve kterých sami učitelé inspirují své kolegy, účastníci z řad pedagogů hodnotí velmi kladně. Dle jejich slov jim pomohly se lépe zorientovat v možných platformách a naučit se využívat jejich potenciál a učitelé díky nim získali řadu didaktických tipů pro efektivnější a zábavnější online výuku. Zvýšení digitálních kompetencí učitelů za uplynulý rok potvrzuje i nejnovější průzkum České školní inspekce.

Kde vidí Česko.Digital další výzvu? Už před pandemií byla nadpoloviční většina učitelů* ohrožena syndromem vyhoření. Rok distanční výuky tuto situaci jen zhoršil. „Potvrzuje se nám, že sdílení je pro řadu učitelů v této nelehké době velkou oporou. Chceme se proto nově zaměřit na tuto oblast a vybudovat online prostor podporující komunitní vzdělávání a podpořit tak učitele, ředitele, asistenty pedagogů, studenty pedagogických fakult a i další skupiny lidí aktivních ve vzdělávání ve vzájemném sdílení zkušeností,“ uvádí Eva Pavlíková.

Pomoc potřebným rodinám: 2032 darovaných počítačů. Tisíce dětí ale stále bez techniky

V roce 2020 se jako velký problém pro zapojení všech žáků do online výuky ukázalo nedostatečné technické vybavení zejména žáků ze sociálně slabších rodin. Proto komunita spustila intenzivní sbírku počítačů. Technické zázemí pro výuku dětí v podobě počítače nebo notebooku či tabletu zajistila komunita Česko.Digital ve spolupráci s 54 společnostmi 2032 rodinám.

„I po roce probíhající distanční výuky však stále evidujeme nekončící poptávku po počítačích, proto ve sbírce hodláme pokračovat,“ doplnila Eva Pavlíková.

* uvádí ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel v rozhovoru DVTV z 9. 3. 2021

You may also like...