Chybějí lidé v dělnických profesích

Firmy nejčastěji hledají kvalifikované techniky a dělníky, scházejí ale i nekvalifikovaní pracovníci. Statistiky ukazují, že nezaměstnanost v České republice se stále drží na minimálních hodnotách: v květnu i v červnu dosáhla 2,6 %, protože pracovních míst s nástupem sezónních prací přibylo.

Přesto, že se mluví o zpomalování ekonomiky, indexy nezaměstnanosti v České republice i nadále klesají a řadí se stále k vůbec nejnižším v Evropě. Počet volných pracovních míst je vyšší než lidí, kteří by je mohli obsadit. Analytici očekávají, že s nástupem absolventů na trh práce se nezaměstnanost mírně zvýší, ale lze očekávat, že nedostatek volných lidí na trhu práce i nadále přetrvá. Stále problematičtější je v současné době i obsazování míst, která nevyžadují kvalifikaci, přestože v evidenci Úřadu práce převažují především lidé bez kvalifikace.

Firmy nejčastěji hledají řemeslníky a kvalifikované dělníky
Největší problém s obsazením volných míst mají podle údajů na Profesia.cz aktuálně ve stavebnictví, výrobě – zejména automobilovém průmyslu – a v energetice. Chybějí profese jako operátor ve výrobě, podlahář, tesař, údržbář, ale také balič nebo pomocný dělník. Nejvíce reakcí je na pozice balič a pomocný dělník, kdy na nabízené místo reaguje v průměru 25, respektive 22 lidí, poptávka po těchto zaměstnancích ale i kvůli vysoké fluktuaci neutuchá. 

V počtu nabídek dělnických pozic nedominuje tentokrát Praha, ale Jihomoravský kraj, kde již dlouhodobě evidujeme nejvíce nabídek,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Největší počet reakcí na nabídku dělnických profesí máme v krajích Karlovarském a Zlínském, ale v posledních dvou letech překvapivě i v Praze. Nejmenší počet reakcí zaznamenáváme v krajích Jihomoravském a Jihočeském.“

Jen slušný plat už nestačí
U dělnických profesí je poměrně složité udržet loajalitu pracovníků, protože zde výrazně funguje finanční motivace ke změně zaměstnavatele. Zároveň zde je obecně nižší spokojenost lidí s vykonávanou prací, jak potvrdil i nedávný průzkum CVVM. Každý šestý zaměstnanec na dělnické pozici je podle jeho výsledků se svou prací nespokojený.

Jednou z možností, jak zvýšit loajalitu zaměstnanců v dělnických profesích je nabídnout výhody, které by lidé opravdu chtěli. Průzkum, který realizoval Paylab mezi návštěvníky svých portálů ukázal, že zájem je především o příspěvky na důchodové spoření, relaxační aktivity, příspěvek na dovolenou, na cestovné do práce a na sportovní aktivity. Z dalších typů benefitů by zaměstnanci v dělnických profesích uvítali především dovolenou navíc,“ dokládá daty z průzkumu Michal Novák.

Jak z toho ven
Nedostatek lidí na manuální práci možná časem vyřeší rozvoj robotizace a automatizace, co ale dělat teď? Jednou z cest je dovoz pracovních sil ze zahraničí. Najímání zahraničních pracovníků je ale poměrně složité, protože nábor směřuje většinou do zemí mimo EU. Podle informací z podniků, kde agenturní zahraniční dělníky využívají, navíc často musejí na původně jedno místo najímat více takovýchto pracovníků, aby danou činnost zvládli.

Firmy proto hledají méně tradiční cesty. Jednou z nich je outsourcing výroby a její zajištění lidmi ve výkonu trestu. „Firmám nabízíme možnost zadat část výroby nebo kompletace výrobků, zejména nekvalifikovaných činností náročných na ruční práci,” říká Jan Kameník ze společnosti KAWE. „Tyto činnosti zadáváme buď do dílen, které zřizujeme v areálech věznic po celé České republice, nebo ji zajišťujeme ve vyčleněných prostorách přímo ve firmě. Převážně jde o zakázky z oblasti polygrafie, montáž a kompletaci nebo balení výrobků. V současné době takto zajišťujeme výrobu pro 12 firem.“

You may also like...