Cisco a Verizon prokázaly, že autonomní dopravu mohou řídit mobilní sítě

Společnosti Cisco a Verizon dokázaly v Las Vegas vyladit mobilní síť natolik, že byla svou rychlostí schopna řídit i provoz autonomních vozidel. Test prokázal, že pro autonomní dopravní infrastrukturu, která z bezpečnostních důvodů vyžaduje v komunikaci extrémně nízkou latenci, není nutné v ulicích instalovat další drahé radiostanice.

Společnosti se v demonstračním testu zaměřily na použití technologií, které umožní bezproblémové fungování autonomních dopravních řešení, aniž by se musely použít nákladné fyzické jednotky pro podporu šíření radiového signálu. Cena hardwaru a instalace jedné takové stanice se totiž pohybuje v tisících dolarů, což představuje výraznou brzdu v rozvoji městských autonomních dopravních řešení.

Namísto instalace velkého množství drahých silničních jednotek by k vybudování sítě pro spojení vozidla s okolím (tzv.V2X, vehicle-to-everything) mohla města využívat stávající mobilní sítě za předpokladu, že mají veřejnou infrastrukturu MEC (mobilní edge compute). Použití stávajících mobilních sítí by urychlilo zavádění autonomních vozidel a dalších autonomních dopravních řešení. Zkouška Cisco a Verizon prokázala, že kombinace LTE sítě Verizon, veřejných 5G Edge s AWS Wavelength a směrovačů Cisco Catalyst IR1101 splňují prahy latence požadované pro aplikace s autonomním řízením.

V projektu byla použita mobilní technologie LTE s optimalizovanou konfigurací, přenos dat v reálném čase pak byl základní funkcí komunikačního standardu Verizon 5G AWS Wavelenght a routerů Cisco Catalyst IR1101. Pro dosažení co nejnižší latence mobilního signálu je klíčové jeho zpracování co nejblíže ke zdroji. Tento úkol provádějí speciální počítače, zkráceně tzv. Mobile Edge Computing Server nebo MEC, které jsou integrovány přímo do mobilní sítě. Kombinují údaje senzorů v ulicích s údaji prostorových senzorů vozidla a vysoce přesnými digitálními mapami. Z toho generují model lokálního prostředí se všemi dostupnými informacemi o aktuální dopravní situaci a zpřístupňují jej vozidlům prostřednictvím mobilní sítě.

Testy prokázaly, že nasazení těchto technologií umožňuje dosáhnout přenos informací ze senzorů s extrémně nízkou latencí. A je tedy vhodné i pro tak citlivou oblast, jakou je autonomní řízení dopravy. „Budoucnost autonomních vozidel se nemůže vyvíjet bez spolehlivé komunikace mezi vozidly a jejich okolním prostředím. Nasazení mobilních sítí je obrovským přínosem, protože odstraňuje extrémní náklady, které jsou spojeny s vytvořením a provozem nějakého dedikovaného prostředí pro V2X,“ uvedl Mark Knellinger, Lead Transportation Solutions Architect, Cisco.

Využití mobilních sítí se přitom nemusí soustředit jen na autonomní automobily. Existuje celá řada dalších aplikací: bezpilotní doručovací roboti, vozidla pro dodávky na poslední míli, robotaxi, systémy pro přednostní průjezd sanitních či hasičských vozidel, systémy pro preferenci městské hromadné dopravy.

Další informace:

Blog: Cisco and Verizon team up to drive the next generation
Cisco Catalyst IR1100 Rugged Series Routers

You may also like...