Drogy jsou v Praze velký problém. Praha 5 a Praha 2 společně navrhují řešení

Praha je místem s vysokým počtem problémových uživatelů drog a je překvapivé, že dvě ze tří kontaktních center pro drogově závislé máme v Praze 5. Problémoví uživatelé drog se ve velkém stahují k nám. Své o tom ví obyvatelé ulic Mahenova, Vrchlického a Erbenova, nebo Na Skalce, kde tato zařízení jsou, a kde se uživatelé drog seskupují.

Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5 k této situaci uvádí: Negativní zkušenost s nimi má ale každý, kdo třeba prochází okolo Anděla nebo Smíchovského nádraží. Nezřídka je možné narazit na injekční stříkačku třeba poblíž dětského hřiště v parku na Skalce a na mnoha dalších místech. Naprosto rozumím každému rodiči, který mi napíše rozhořčený email… Vyšší aktivita strážníků a zvýšená frekvence úklidu v parcích ale nestačí.

Ti z vás, kteří mě sledují už asi zaznamenali, že jsem se to rozhodla změnit. V monitorovací zprávě C-EHRN za rok 2019 je uvedeno doporučení, aby na každých 100 tisíc obyvatel existovalo jedno kontaktní centrum. V Praze bychom jich tedy měli mít alespoň deset. Je zcela neúnosné, aby takovou zátěž nesla jen Praha 5. Vydala jsem se proto navštívit kontaktní centra SANANIM a PROGRESSIVE, abych zjistila více o jejich činnosti.

Oba vedoucí jsou vstřícní a příjemní pánové a vítají jakoukoli spolupráci. Obě zařízení zde vykonávají mnoho důležité práce, díky které nekolují po Praze použité injekční stříkačky, což samozřejmě snižuje riziko přenosu nakažlivých chorob. Řadě klientů pomáhají zpět do běžného života a dělají i mnoho další, doslova mravenčí práce s lidmi mnohdy na naprostém životním dně, především s těmi bez domova.

Kde je tedy problém, když centra vykonávají potřebnou práci?

Jednoduše jsou beznadějně přetížení. Obsluhují stovky klientů za den a pomalu se vytrácí jejich energie i původní poslání, tedy aby se klientům věnovali individuálně a pomáhali jim opustit začarovaný kruh závislosti. Klienti se u nich shlukují. Samotní ředitelé upozorňují na problémy s bezpečností, které zatěžují jejich okolí a trápí místní obyvatele. Dělá jim to špatnou vizitku a marní jejich práci. Proto dlouhodobě žádají o pomoc magistrát, který řeší protidrogovou politiku v rámci celé Prahy. Jenže zatím bez odezvy.

Vyrazila jsem proto na magistrát za radní pro sociální oblast paní Johnovou. Vedly jsme korektní a věcný rozhovor, ze kterého mám dobrý pocit. Radní souhlasila s tím, že situace je pro naše obyvatele dlouhodobě neúnosná. Je třeba urychleně přijít s řešením.

Začneme proto spolupracovat na rozšiřování sítě kontaktních center, protože jednoduše nesmí docházet ke koncentraci uživatelů drog na jednom místě. Hledáme také alternativní prostory pro přesun jednoho z kontaktních center jinam a zvažujeme i další kroky. Praha 5 bude konečně mít také svého zástupce v komisi, která na magistrátu připravuje koncepci protidrogové politiky pro celou Prahu. Budeme mít možnost ovlivnit, jak Praha bude přistupovat k protidrogové prevenci na našem území a lépe ochráníme zájmy našich občanů.

bychom věděli co navrhnout či podpořit, seznamujeme se s trendy v protidrogové politice a osvědčenými postupy v jiných evropských metropolích. Možností může být třeba to, aby si drogově závislí aplikovali substituční léčbu pod dohledem přímo v těchto zařízeních. Občané by pak nemuseli v parcích narážet na bezvládné uživatele drog na lavičkách a na injekční stříkačky pod nimi.

Je nejvyšší čas.

Nezaměstnanost pomalu stoupá, krize je dlouhá a sociálně slabé ohrožuje nejvíce. Ti se mohou ze dne na den ocitnout na ulici. Protidrogová problematika a bezdomovectví se u nás ve velké míře překrývají. Jde o složitý společenský i politický problém. Žádný starosta si sám nenechá ve své městské části takové centrum otevřít. Pro politiky prostě šíleně nepopulární téma a kdo nic nedělá, nic nezkazí… Ale kdybychom ale jedno z center u nás zrušili bez náhrady, problém se ihned přelije jinam. Nebudeme mít přehled o tom, kolik lidí tu drogy užívá nebo je bez domova, ani v jakém jsou zdravotním stavu. Čím déle je necháme bez pomoci, tím menší šance bude, že se vrátí k normálnímu životu.

Výrazně pomoci může síťování – tedy otevření více center po celé Praze. Umožní to starat se v každém místě o omezený počet klientů. Bez toho, aniž by se shlukovali. Zátěž pro okolí a obyvatele takto odlehčených míst bude minimální a klientům bude možné skutečně pomáhat – nejen s hygienou a výměnou stříkačky, ale hlavně s jejich pohnutým osudem.

Pořádek a lepší pocit bezpečí zajistí také vyšší počet strážníků, kteří budou v rizikových ulicích hlídkovat častěji. Vypadá to, že se mi brzy podaří ve spolupráci s šéfem pražské městské policie jejich počet navýšit. Řešení bohužel nepřijde ze dne na den, ale pevně věřím, že každý další krok znatelně pomůže.

Vyjádření starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové ke spolupráci s Prahou 2:

„Drogy a alkohol vídáme v ulicích Prahy častěji z jasné příčiny – jen za minulý rok vzrostl počet lidí bez domova o 23 %. Trend pokračuje i letos. S magistrátem, který má bezdomovectví i protidrogovou politiku ve svých rukou, sice komunikujeme, ale zlepšení je v nedohlednu. Nám jako starostům nejvíce dotčených městských částí došla trpělivost.

Spojila jsem síly se starostkou dvojky. Jako poslankyně se Jana Černochová věnuje bezpečnosti dlouhé roky  Dnes nás vřele přivítal také starosta jedničky Petr Hejma a připojil se k nám. Sdílíme data, zkušenosti i nápady. Pokud toho magistrát dlouhodobě není schopen a přehazuje řešení na nás, pustíme se do toho. Na září svoláváme kulatý stůl protidrogových i sociálních odborníků, zástupců policie, strážníků z terénu, starostů a místostarostů z Prahy.

Chceme jasně pojmenovat problém, odprezentovat data, trendy v zahraničí, co se kde v praxi osvědčilo, diskutovat o tom, co potřebuje Praha. Koncepční přístup, úpravy vyhlášek, posílení řad policistů, více prevence a především síťování, tedy více zařízení mimo obydlené oblasti. Společně magistrátu předložíme seznam kroků a budeme požadovat jejich realizaci v co nejkratší době, aby lidé ve veřejném prostoru viděli změnu, cítili se lépe, dobře se jim tu žilo.“

Vyjádření starostky Prahy 2 Jany Černochové:

„Se starostkou Renátou Zajíčkovou toho máme hodně společného. Žijeme a milujeme Prahu celý život, zastáváme podobné hodnoty, máme stejný stranický dres a pro práci pro občany Dvojky a Pětky jsme nepotřebovaly žádné kvóty a neměly jsme přednost na kandidátkách jen kvůli tomu, že jsme ženy. Nás rozhodně nikdo nikam nevystřelil kvůli pohlaví. 

Praha 2 a Praha 5 jsou jedny z nejvýznamnějších městských částí Prahy a dokonce spadají do stejného policejního obvodu Policie ČR – Obvodní ředitelství policie Praha II. Není ani náhodou, že se potýkáme s podobnými problémy v oblasti kriminality a bezpečnosti jakým je třeba bezdomovectví a drogově závislí.

Každá na svém břehu Vltavy pracujeme na tom, aby tu mohli všichni v klidu a bezpečí žít. Proto jsme se dnes sešly a domluvily se na další užší spolupráci, a protože máme obě dvě společnou hranici i s Prahou 1, rozhodly jsme se přibrat do party i starostu Petr Hejma, který řeší podobné problémy jako my. A jako správné ženy činu jsme se hned zítra k němu pozvaly na radnici, a to nemohl odmítnout. Věřím, že SPOLU najdeme cesty, jak systémově a promyšleně řadu věcí a dlouhodobých problémů vyřešit.“ 

You may also like...