Fond vzdělání Nadace Olgy Havlové podporuje téměř 100 znevýhodněných studentů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na jaře získalo nově dalších sedm studentů středních a vysokých škol. Od letošního března tak stipendium z fondu pobírá celkem 94 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. 

Současná již rok trvající krizová situace bohužel ještě více dopadá na lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naším cílem je ochránit ty nejzranitelnější, nenechat je na okraji zájmu společnosti. Přijímací pohovory s uchazeči o stipendium jsme sice realizovali online za ztížených podmínek, ale máme obrovskou radost, že můžeme podpořit sedm nových studentů, kteří překonávají vážné překážky na cestě ke vzdělání,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

I v době, která nabourala naše životní jistoty, vnímáme vzdělání jako jednu z nejlepších investic. O to víc se musíme snažit, aby se dostalo i k těm nejslabším. Jsem proto velmi ráda, že se i za ztížených podmínek podařilo vybrat další stipendisty našeho společného programu a podpořit je v jejich dalším vzdělávání,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Jitka Švejcarová, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB.

17letá středoškolačka Marie Dejmková z Vrchlabí je jednou ze sedmi nových studentů a studentek, kteří teď na jaře získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání. „Získání stipendia pro mě znamená hodně. Mohu si zakoupit odbornou literaturu, a až se situace s Covidem-19 uklidní, mohu se zúčastnit odborných přednášek, navštívit výstavy, které se týkají mého oboru. Peníze využiji na literaturu, papíry do tiskárny, pracovní oblečení na praxi. Ráda bych ještě dostudovala vyšší odbornou školu, abych mohla dělat zdravotní sestru a měla nějakou specializaci. Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení,“ uvádí Marie, která studuje obor praktická sestra na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici. Vedle studijních povinností se ráda věnuje sportu – v rychlochůzi se dokonce zúčastnila Mistrovství ČR v Ostravě.

Aktuálně pobírá v tomto školním roce stipendium z Fondu vzdělání 94 studentů. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 633 studentů a dalších 607 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo přes 36,6 milionu korun. 

Více zde: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/.

Marie Dejmková (17 let) pochází z Vrchlabí, kde absolvovala základní školu. Nyní studuje na Gymnáziu, Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole v Jilemnici. Od svých sedmi let žije v dětském domově. Po maturitě by chtěla získat vyšší odborné vzdělání a stát se zdravotní sestrou na chirurgii. Jejím snem je stát se lékařkou. Ve volném čase se Marie ráda věnuje sportu, zejména atletice a rychlochůzi, v níž se účastnila dokonce Mistrovství ČR v Ostravě, kde obsadila 10. místo. 

Co pro Vás získání stipendia znamená? Na co peníze využijete?

Získání stipendia pro mě znamená hodně. Mohu si zakoupit odbornou literaturu, a až se situace s Covidem-19 uklidní, mohu se zúčastnit odborných přednášek, mohu navštívit výstavy, které se týkají mého oboru. Takto i peníze využiji – na literaturu, papíry do tiskárny, eurofolie, pracovní oblečení na praxi – ponožky, pracovní obuv.

Co studujete a co byste ráda po dokončení střední školy dělala?

Studuji obor praktická sestra na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici.
Po studiu bych si ráda ještě dostudovala vyšší odbornou školu, abych mohla dělat zdravotní sestru a měla nějakou specializaci. Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení.

Co vás baví, jaké máte koníčky?

Baví mě hlavně sport: lehká atletika – rychlochůze, ve které jsem se již dvakrát zúčastnila na MČR v Ostravě. K mým koníčkům ještě patří poslech hudby, volejbal, cvičení v posilovně a i učení. 

Jaký je Váš největší sen, který byste si chtěla splnit?

Mým snem by bylo vystudovat vysokou školu, abych se mohla stát lékařkou. I když vím, že je to asi vysoký cíl, přesto o něm ráda sním.

You may also like...