Galerie Václava Špály uvádí výstavu fotografií Nabarvené ptáče

Soubor černobílých fotografií Jana Dobrovského, doplněný o fotografie Luďka Hudce a Jakuba Čecha, vznikl při natáčení českého celovečerního filmu Nabarvené ptáče, avšak neklade si za cíl převypravovat děj filmu, ani být filmu reklamním pozadím.

Výběr děl spočívá zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a stávají se obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale i vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu.

Jan Dobrovský byl jako fotograf přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Bezpochyby v mnoha ohledech vyjímečné natáčení i mimořádně silný příběh byly velkou inspirací i pro Jakuba Čecha, který byl jedním ze zvukových mistrů a Luďka Hudce, který film sestříhal do finální podoby.

Film režiséra Václava Marhoula natočený podle prvního a nejznámějšího románu Jerzyho Kosińského (1933 Lodž – 1991 New York) Nabarvené ptáče (The Painted Bird, 1965) líčí osud malého židovského chlapce osaměle se protloukajícího po polském a ukrajinském zaostalém venkově během druhé světové války. Poté, co ho rodiče ve snaze uchránit jej před masovým vyhlazováním Židů poslali na venkov k tetě, která zemřela, se kvůli své odlišnosti během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí.

Kurátor Pavel Lagner

Jakub Čech
*1973, absolvent FAMU, oboru Zvuková tvorba (2001). Pracuje jako zvukový mistr. Je držitelem šesti Českých lvů za nejlepší zvuk a členem ČFTA. Fotografii se věnuje amatérsky jako protiváze svého jinak nevizuálního oboru. Nadšený chodec dlouhých tratí (nejen) po horách (Camino, Pacific Crest Trail, Continental Divide Trail…). 

Jan Dobrovský
*1960, člen prestižní skupiny 400 ASA, která se orientuje na dokumentární fotografií. Při natáčení filmu Nabarvené ptáče byl oficiálním fotografem. Vyučil se krmičem dobytka a pracoval v mnoha dělnických profesích. Fotografovat začal už koncem sedmdesátých let. 

Luděk Hudec
*1961, absolvent FAMU, katedry střihové skladby (1985). Filmový střihač, dramaturg, pedagog FAMU, člen ČFTA. Jak sám říká, stříhal kromě ovcí snad úplně všechno. Rozpětí jeho práce sahá technologicky od 16 a 35 mm filmu přes páskové lineární systémy až k nelineárnímu digitálnímu střihu, či střihu v přenosových vozech a žánrově od reklam, videoklipů, přes dokument, celovečerní hrané a animované filmy až k multivizuálním projektům.

Galerie Václava Špály, Národní 30, 110 00 Praha 1. Výstava se koná od 11. 9. do  20. 10. 2019. Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod.

You may also like...