Geis: Jak zvýšit efektivitu přepravy zboží

Pro zajištění efektivity přepravy zboží je třeba, aby byla rychlá, spolehlivá, bezpečná a zároveň i co nejméně nákladná. Nezáleží jen na použitém dopravním prostředku a technologii přepravy, ale i na tom, jak je zboží naloženo, zda je správně zajištěno a vhodně rozloženo. V případě nákladních aut jde zejména o maximální využití rozměrové a hmotnostní kapacity vozidla. Zapomínat by se nemělo ani na vhodnou kombinaci dopravních cest a vozidel.

Poskytovatel logistických služeb Geis používá pro optimální využití ložné plochy svých nákladních vozidel více nástrojů. Zásadní je znát přesné parametry zásilek. Jen díky tomu je možné vhodně naplánovat celý tok zboží tak, aby byl efektivní. Od klientů, kteří objednávají přepravu, nejsou však data vždy kompletní a správná. Pro korekci těchto údajů má Geis řadu systémových procesů. Díky nim jsou informace o zásilkách upravovány a mohou být využity pro lepší plánování transportu. 

Významným pomocníkem pro získání přesných dat je automatizace. Geis zkouší nové aplikace pro mobilní telefony, které umožní použitím fotoaparátu zjistit rozměry zásilek. Ve skladech pro to existují už i sofistikované systémy. Geis nyní testuje 3D skener s kamerou, který automaticky přenáší parametry zásilek přímo do určeného softwaru.

Aby mohla být plocha vozidel maximálně využita, používají se standardizované manipulační jednotky. Nejrozšířenější z nich je paleta. Zboží se v maximální možné míře paletizuje neboli ukládá na přepravní palety. S těmi se dobře manipuluje a jsou skladné. Naopak existuje všeobecná snaha mít co nejméně přesahových palet nestandardních rozměrů.

Novinkou u společnosti Geis je vývoj spedičního systému, který porovnává zjištěné parametry zásilek s parametry vozidel tak, aby byla plně využita. Provozní ředitel Geis Petr Družkovský k tomu dodává: „Po zavedení nového spediční softwaru budeme schopni kdykoliv vyhodnotit nakládku jednotlivých vozidel a operativně reagovat ještě před jejich vyjetím na trasu.“

Firma také pravidelně školí své zaměstnance ve skladech tak, aby věděli, jak co nejlépe využít kapacitu kamionů. Družkovský doplňuje: „Způsob nakládky kamionů sběrné služby a nakládka a expedice kamionů z našich logistických projektů se liší. U projektů máme na nakládku více času a můžeme zásilky jednodušeji třídit.“

Na pravidelných linkách mezi pobočkami a překladišti se Geis snaží zefektivnit přepravu i tím, že využívá přípojnou techniku ke klasickým návěsům. Speciální souprava s celkovou délkou přes 25 metrů (namísto klasického 13,6 metrů dlouhého návěsu) vyžaduje speciální povolení od ministerstva dopravy. Objem nákladového prostoru tím značně vzrůstá a znásoben je i využitím systému double decker, tedy patrového návěsu. Oproti běžnému návěsu lze kapacitu soupravy zvýšit až o 36 palet, tedy na celkem 102 palet. Náklady na palivo, mýtné i ekologické dopady jsou využitím těchto vláčků logicky nižší.

Firma Geis se kontinuálně věnuje budoucím výzvám v celé šíři přepravních logistických procesů. Neustále testuje a vyvíjí nové aplikace a připravuje projekty, které efektivitu přepravy a všech dalších souvisejících služeb zvyšují. A to vše ruku v ruce s technickým a technologickým vývojem jasně směřujícím k větší automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Jejím cílem je mimo jiné i odstranění rutinní a těžké práce pro své zaměstnance a jejich posun na méně stereotypní a náročné pozice.

Foto: Geis CZ s.r.o.

Více informací na: www.geis.cz

You may also like...