Herní průmysl připravuje Týden zodpovědného hraní

Největší konkurenti na českém trhu se spojili, aby propagovali zásady bezpečného hraní a společně předcházeli rizikovému chování hráčů. Týden zodpovědného hraní, který pořádá Institut pro regulaci hazardních her v rámci projektu Zodpovědné hraní, má za cíl edukovat veřejnost o zásadách a nástrojích, které mohou při hraní online i v provozovnách, hráči využít. 

Týden zodpovědného hraní navazuje na tiskovou konferenci, na níž se společnosti Tipsport, Sazka, Fortuna a Chance zavázaly k celé řadě kroků, které nad rámec zákona ochrání hráče a minimalizují rizika s hraním spojená. Od 22. do 28. listopadu se veřejnost prostřednictvím rozsáhlé multimediální kampaně dozví podrobnosti o zásadách a nástrojích, které mohou při hraní online i v provozovnách hráči využít. Týden pořádá Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) v rámci projektu Zodpovědné hraní.  

„Sklony k rizikovému chování mají sice jen tři procenta populace, ale Týden zodpovědného hraní jsme koncipovali tak, aby si své informace našel každý. V jeho rámci můžete zhlédnout vzdělávací videa, poslechnout si podcasty s adiktology, získat online informace o konkrétních nástrojích seberegulace. Nebo se pomocí helplinky či dnů otevřených dveří v adiktologických centrech poradit přímo s odborníky. Mimo to chystáme dva webináře na téma hazardních her, regulace, samoregulace a zkušeností hráčů,“ přibližuje chystaný program ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.

Cílem události je otevřít dialog všech zainteresovaných stran a informovat veřejnost o zodpovědném přístupu k hraní, které má být podle provozovatelů především zábavou. „Za svou hru si je zodpovědný sám hráč, i přesto se provozovatelé snaží aktivně nabízet nástroje a informace, jak předcházet rizikovému chování. Co je v globálním kontextu jedinečné, je fakt, že se při tom snaží postupovat společně,“ vysvětluje Řehola. Ambicí IPRH je zapojit do iniciativy postupně všechny legální provozovatele hazardu v České republice.

„Český trh je přísně regulován. Velmi striktní zákon z roku 2017 zafungoval výborně. Teď, s odstupem několika let od jeho přijetí vidíme, že je tu prostor pro další krok – samoregulaci provozovatelů. Tu považujeme v téhle fázi za klíčovou iniciativu, jak dosah zákona dál posílit a podpořit. Bezpečí hráčů je pro nás naprostou prioritou. Proto celý projekt spoluvytvářejí i experti z oboru adiktologie, kteří se výrazně podílejí i na podobě Týdne zodpovědného hraní,” uvádí člen představenstva Chance Zdeněk Brázdil.

„Týden zodpovědného hraní vnímám jako skvělou příležitost k tomu vést odbornou diskuzi s adiktology a dalšími autoritami, zásadním přínosem je ale přesah směrem k hráčům a široké veřejnosti. Kvalitní osvěta, prevence a informovanost jsou nezbytným předpokladem k tomu, abychom minimalizovali potenciální riziko a zajistili, aby sázení a hraní zůstalo bezpečnou zábavou pro všechny,“ dodává David Vaněk, generální ředitel sázkové kanceláře Fortuna.

„Pro Sazku je zodpovědný přístup k hráčům klíčovou prioritou. Dokážeme už teď nastavit efektivní opatření na ochranu hráčů. Pokud ale budeme na trhu postupovat podle stejných pravidel, máme reálnou šanci společně účinně zasáhnout, pokud by se hraní někomu vymykalo kontrole. Naším cílem je, aby hraní zůstalo zábavou,“ říká Aleš Veselý, generální ředitel Sazky.

„Týden zodpovědného hraní není jednorázová věc – jde o začátek zcela nové éry aktivní samoregulace ze strany provozovatelů hazardních her. Pro nás a především pro hráče samotné a v důsledku i pro českou společnost jde o zásadní přelom, který je i ve světovém kontextu unikátní: zodpovědnost za bezpečné sázení a hraní už není vymezena mantinely legislativy, ale dobrovolnými závazky největších firem na trhu, které jdou daleko nad rámec zákona. Celý systém zodpovědném hraní budeme dál rozvíjet a zdokonalovat, a tím zvyšovat komfort a bezpečí hráčů v online i offline prostředí. Naší dlouhodobou ambicí je změna společenského vnímání našeho segmentu. A chceme být dobrým příkladem i ostatním zemím,” doplňuje k projektu generální ředitel Tipsportu Petr Knybel.

Aktivity Týdne zodpovědného hraní

Rozsáhlá informační kampaň poběží celý týden v celoplošných televizních stanicích, na sociálních sítích i v komunikačních kanálech partnerů projektu, tedy Fortuny, Chance, Sazky a Tipsportu. Dny otevřených dveří uspořádá specializované centrum Prevent 99, které v úterý 23. listopadu bude během dne odpovídat na online dotazy a hned následující den ve středu otevře veřejnosti od 11 do 16 hodin svou poradnu v Českých Budějovicích.

V úterý 23. listopadu IPRH uspořádá webinář na téma „Debata o současné regulaci hazardních her v České republice“, kde vystoupí například Stanislav Kouba z Ministerstva financí nebo adiktolog Viktor Mravčík. Mezi hlavní body bude patřit téma nelegálního hazardu, vztah regulace a samoregulace, identifikace potenciálně rizikových hráčů nebo přístup k regulaci hraní ze strany samotného státu.

Ve čtvrtek 25. listopadu proběhne online kulatý stůl „Je hazard současným společenským problémem? A je každý hráč hned gamblerem?“. Hostem bude adiktolog František Trantina, který si sám prožil dopady nezodpovědného patologického hraní a několikrát podstoupil léčení. Během něj se rozhodl vystudovat adiktologii a začít lidem s podobnými problémy pomáhat. Dikustovat přijdou také adiktolog Lukáš Carlos Hrubý a hráči s několikaletými zkušenostmi. Odborníci se společně s nimi zaměří na témata spojená s vnímáním společnosti v oblasti hazardních her, na otázku, zda je každý hráč potenciálně rizikový, dále na hlavní zásady zodpovědného hraní nebo na vliv nového zákona na hráčskou komunitu. Stejně jako na účinnost regulačních a samoregulačních nástrojů. 

Týden zodpovědného hraní přinese pozornost mimo jiné k otázkám, pro koho a do jaké míry je hraní opravdu rizikové, zda současná opatření skutečně fungují a jak důležité jsou nástroje seberegulace a včasné detekce rizik. Cílem je také předat aktivním hráčům praktické rady, jak mít svou zábavu pod kontrolou. Mezi ty patří například správné stanovení rozpočtu a maximální výše sázek nebo vymezení pravidelných přestávek. „Kromě podpory samotných hráčů chceme v rámci Týdne zodpovědného hraní oslovit také jejich blízké, kteří často následky rizikového hraní zpozorují, ale neumí si s nimi správně poradit,“ komentuje Jan Řehola.

Projekt Zodpovědné hraní funguje pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) a zaměřuje se na seberegulaci, prevenci a snižování škod nezodpovědného hraní. Slučuje lídry sázkového odvětví a klade důraz na vizi trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti jejich podnikání. „Každý provozovatel má jiné interní regulace. Naším úkolem je být slučovatelem a koordinátorem, který zajistí jednotné a bezpečné podmínky pro všechny aktivní hráče,“ vysvětluje ředitel IPRH Jan Řehola. Hlavními partnery projektu jsou společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport. Ty se zavázaly k plnění souboru závazků a pravidel v rámci odpovědného přístupu k provozování hazardních her. 

Vedle podpory prevence a vzdělávání veřejnosti o zodpovědném hraní je cílem projektu vyvinout jednotný nástroj včasné detekce rizikového hraní. Ten pomůže identifikovat rizikové chování hráče včas. Díky školícímu centru umožní projekt nejen včasnou, ale i správnou intervenci směrem od provozovatele k hráči. „Hraní hazardních her je zábava jako každá jiná. Pokud se ale chování hráče změní a začne negativně ovlivňovat jeho každodenní život, je nutné zasáhnout. Chceme proto vytvořit model, který nám pomůže všímat si rizikového chování včas a zároveň umožní pracovníkům provozovatelů správně reagovat a zajistit hráči efektivní pomoc a podporu“ říká Jan Řehola

You may also like...