Jak můžeme podpořit pečující v péči o blízké s demencí

V úterý 6. září 2022 uspořádala nezisková organizace A DOMA v Praze v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí již druhý ročník odborné konference pro zdravotně sociální pracovníky.

Úvodní slovo přednesla Mgr. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. Přednášející představili komplexní podporu zaměřenou na včasné zachycení prvních příznaků kognitivního deficitu, metodu Rodinný průvodce a spolupráci rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu. Prezentovali, jaká úskalí mohou při podpoře pečujících nastat a jak je lze překonat s pomocí nových technologií. Účastníky seznámili také s tím, jaké typy právního jednání je vhodné zvolit či o jaké dávky je možné žádat na Úřadu práce.

„Těší nás, že se nám podařilo konferenci již podruhé zorganizovat a opět se setkala s velkým zájmem ze strany odborné veřejnosti,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace A DOMA, a dodává: „Konferenci pro sociální pracovníky bychom chtěli pořádat pravidelně každý rok, protože situace v sociální problematice se neustále vyvíjí a je třeba všem zainteresovaným osobám předávat informace a umožnit jim vzdělávat se v jejich oboru.“

Akcí provedl Mgr. Petr Hanuš, ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a ředitel sekce nestátních neziskových organizací, sekce sociálních služeb a sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Mezi mluvčími nechyběli:

·         MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – geriatr, internista a gerontolog, přednáší na Lékařské fakultě, Filozofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK, je členem Etické komise ČLK
·         Mgr. Jolana Nováčková – Generální ředitelství Úřadu práce ČR
·         Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA – ředitelka Domova Clementas Mlékovice
·         Ing. Richard Cimler, PhD. – vedoucí centra pokročilých technologií Univerzity Hradec Králové
·         Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. – expert na oblast sociálních služeb a sociálního bydlení
·         Jitka Zachariášová – ředitelka a zakladatelka neziskové organizace A DOMA
·         Mgr. Petr Mach – sociální pracovník a metodik neziskové organizace A DOMA

Konference se uskutečnila pod záštitou ministra práce a sociálních věcí pana Ing. Mariana Jurečky a radní Magistrátu hlavního města Prahy paní Mgr. Mileny Johnové. Finanční podporu poskytla Česká asociace pojišťoven a Magistrát hlavního města Prahy.

A DOMA, z.s.

Organizace vznikla již v roce 2007 a primárně poskytovala sociální službu osobní asistence. Postupně se začala soustředit také na problematiku pečujících a začala se věnovat i této oblasti. Za ta léta bylo realizováno několik úspěšných projektů zaměřených zejména na pečují. Celý systém péče, kterou A DOMA poskytuje, je založen na unikátní metodě Rodinného průvodce® – člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

You may also like...