Jaká byla letošní Litoměřická muzejní noc

Také letos se v pátek 20. 5. 2022 uskutečnila Litoměřická muzejní noc a opět, jako vloni, na páteční večerní kratochvíle navázal sobotní dopolední program pod názvem „Pro ty, co to zaspali“, orientovaný především na dětského návštěvníka. 

Zájem veřejnosti nás letos trochu zaskočil, skutečně jsme nečekali, že nám zásoby účastnických náramků dojdou již v průběhu pátečního podvečera“ zhodnotila průběh dvoudenní akce Dana Veselská, ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Do letošní Litoměřické muzejní noci se pod vedením hlavního organizátora, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, jehož hlavním návštěvnickým trumfem se stala Bizarní výstava prezentující tzv. Černé Petry v galerijních sbírkách, zapojily také další litoměřické kulturní instituce. Oblastní muzeum v Litoměřicích připravilo program v oblíbené Máchově světničce, Informační centrum Litoměřice prezentovalo zbrusu novou multimediální expozici ve věži Kalich, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích představila mimo jiné vystoupení žáků ZUŠ a Muzeum Křišťálový dotek, Galerie marionet, galerie Gotické dvojče (KC Řehlovice) a Dílna ručního papíru se zaměřily především na oblíbené komentované prohlídky.

V průběhu pátečního podvečera a večera a sobotního dopoledne registrovali organizátoři celkem 1 192 dětských i dospělých návštěvníků, kteří si převzali v Informačním stanu na Mírovém náměstí nebo u jednotlivých organizátorů účastnické pásky, což je téměř trojnásobek loňského počtu. Celkem bylo uskutečněno 1 720 jednotlivých vstupů na konkrétní akce či návštěv stálých expozic a výstav. Mezi nejúspěšnější patřily prohlídky městské věže Kalich a Muzea Křišťálový dotek, program Ezop organizovaný Knihovnou KHM a programy doprovázející Bizarní výstavu v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

Litoměřická muzejní noc, kterou finančně podpořilo Město Litoměřice, se uskutečnila v rámci festivalu Muzejních nocí organizovaného Asociací muzeí a galerií České republiky.

Děkujeme všem jejím návštěvníkům i těm, kteří se na organizaci Litoměřické muzejní noci podíleli. Těšíme se na vás v roce 2023.

You may also like...