Kvůli pandemii klesl loni obchod Česka s Francií o 2 mld. EUR, přesto zůstává Francie naším čtvrtým největším zákazníkem

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) slaví 25. výročí svého založení a při té příležitosti se ohlédla za vývojem obchodní výměny mezi Českou republikou a Francií. Francie je pro Českou republiku 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem. Vzájemná výměna v posledních 25 letech mezi oběma zeměmi postupně rostla až na rekordních 13,4 mld. EUR v roce 2019. K největšímu nárůstu přitom došlo po našem vstupu do EU v roce 2004. Negativně se však na obchodu s Francií podepsala pandemie, v jejímž důsledku došlo k poklesu na 11,4 mld. EUR v roce 2020, tedy o 2 mld. EUR oproti předchozímu roku.

„Za posledních 25 let činnosti naší obchodní komory jsme byli svědky postupného růstu vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Česká republika je pro Francii atraktivním partnerem a zajímavým teritoriem pro investice, především díky konkurenceschopným výrobním nákladům, kvalitním zaměstnancům a výhodné zeměpisné poloze. Potenciální nevýhodou do budoucna může však být nedostatek kvalifikované pracovní síly, na který naše členské firmy dlouhodobě poukazují,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

V roce 2019 dosáhly francouzské investice u nás 10,6 mld. EUR a Francie se stala 3. největším investorem (zdroj ČNB). Francouzské firmy působící v České republice se zaměřují především na automobilový průmysl, vodohospodářství, nakládání s odpady, energetiku, finance a potravinářský průmysl. Mezi významné hráče a také zaměstnavatele patří např. firmy AXA, Bel, Danone, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Valeo, Veolia a řada dalších (viz příloha). V roce 2018 u nás působilo 471 poboček francouzských firem, které zaměstnávaly přes 67 tisíc lidí. Naopak, jedním z největších českých investorů ve Francii je od roku 2018 byla skupina EPH Daniela Křetínského. Její akvizice se zaměřují na energetiku, média a obchodní řetězce. V poslední době dochází k celkovému nárůstu českých investic ve Francii, především v energetice, médiích, zdravotnictví, ale také v oblasti inovativních technologií.

„Česká republika má velký průmyslový potenciál, díky kterému dosahuje pozitivní bilance obchodu s Francií. Ve Francii je dlouhodobě zájem především o české automobily, stroje a elektroniku. V poslední době jsme také zaznamenali jasný trend v nárůstu přímých českých investic ve Francii. Vedle největšího českého investora Daniela Křetínského jsou to také firmy ČEZ, Tescan, Linet, Sotio, Škoda Auto, Lasvit, Sipral a další. Francouzsko-česká obchodní komora se mimo jiné také specializuje na podporu vstupu francouzských firem na český trh – ať již se jedná o přímé investice či francouzský export zboží a služeb. Ročně takto pomůžeme v průměru 60 firmám,” okomentoval situaci Michal Macko, ředitel FČOK.

Dlouhodobě převažuje náš vývoz nad dovozem z Francie. Našemu exportu dominují z více než jedné třetiny automobily a dopravní prostředky. Významnou položku tvoří také stroje a zařízení (21 %) a elektrická a elektronická zařízení (13 %). Z Francie dovážíme především skupinu výrobků, spadajících pod označení „chemikálie, guma a plasty“, jejíž součástí jsou také farmaceutické výrobky, které vloni tvořily více než třetinu našeho importu. Dopravní prostředky, na které měl covid-19 nejvíce negativní dopad, tvořily vloni 11,7 %. Dalším významným artiklem jsou elektrická a elektronická zařízení (14,8 %). Záporné saldo obchodní bilance na straně Francie, které v roce 2020 dosahovalo 2,8 mld. EUR, roste spolu s nárůstem obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 124 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 281 členských firem v České republice.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou “LeBooster” a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu.  Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám.

Data v této zprávě poskytlo Francouzské velvyslanectví v Praze.

You may also like...