MŽP podporuje rozvojové aktivity českých firem v oblasti ochrany klimatu

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo setkání zástupců Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) a českých firem. Na setkání 12. února se čeští podnikatelé dozvěděli, jak se mohou uplatnit v projektech podpořených Zeleným klimatickým fondem (GCF), konkrétně v rámci projektu „Zelených měst – Green Cities Facility „.

Projekt Zelených měst je zaměřen na zmírnění, ale také přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu a jeho primárním cílem je umožnit přechod deseti měst zemí východní Evropy, Asie a Afriky (Albánie, Arménie, Gruzie, Jordánsko, Severní Makedonie, Mongolsko, Moldávie, Srbsko a Tunisku) k nízkoemisnímu rozvoji a zlepšení života jejich obyvatel.

Toho se Zelená města snaží mimo jiné docílit prostřednictvím investic do městské infrastruktury odolné vůči změně klimatu, nízkoenergetických budov, šetrného a inteligentního osvětlení a do lepšího nakládání s odpady. Celkové náklady jsou vyčísleny na 609,6 milionů amerických dolarů a jeho realizací by mělo dojít ke snížení emisí o 11,9 milionů tun CO2eq a zlepšení života více než 23 milionů lidí.

Ministerstvo životního prostředí na setkání představilo i Zelený klimatický fond, jeho fungování a aktivity ČR v rámci klimatického financování. V posledních letech se díky české pomoci podařilo realizovat řadu projektových aktivit, mimo jiné ve Vietnamu, Gruzii a Tádžikistánu, s tím, že nyní se rozbíhá spolupráce se Srbskem, Albánií a Makedonií, do níž jsou zapojeni i čeští experti. Klimatické finance by v těchto zemích měly směřovat především do přizpůsobení se negativním dopadům změny klimatu, ochrany před povodněmi a rovněž do udržitelného lesního hospodářství.

Zástupci firem se seznámili s pravidly financování EBRD a možnostmi, jak se české firmy mohou přihlásit přímo do jednotlivých projektových tendrů. V rámci diskuse vystoupily také firmy, které již mají se spoluprací s EBRD zkušenost, aby se podělily o příklady z praxe. EBRD na závěr velmi ocenila fundovanost českých expertů a jejich zkušenosti s projekty ve východní Evropě, střední Asii a na Balkáně, kde dokáží uspět v tvrdé konkurenci zahraničních společností díky bohatým zkušenostem a dobrému jménu českých technologií a know-how.

You may also like...