Nadace Olgy Havlové pomáhá seniorům a rodinám v nouzi, darovala jim notebooky a tablety

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) v době koronavirové krize rozdělil dětem z rodin v nouzi, seniorům a dětem z romských rodin celkem 10 notebooků a 45 tabletů, které pro účely online vzdělávání a komunikace seniorů s blízkými věnovala ČSOB a také individuální dárci.

„Koronovirová epidemie ještě více odkryla problémy, se kterými se potýkají nízkopříjmové rodiny, zejména rodiče samoživitelé. Na distanční vzdělávání dětí nemají potřebné pomůcky, proto vznikla řada iniciativ, které jim pomáhají počítače či připojení k internetu zajistit,“ říká ředitelka VDV Monika Granja.

Výbor dobré vůle předal rodinám samoživitelů 6 notebooků, které věnovala nadaci ČSOB. Předání potřebným zprostředkovala Tereza Vohryzková, která iniciovala sbírku rodinám na sociálních sítích. Zbývající notebooky pomohou při studiu studentům se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Nadace následně získala od ČSOB 45 tabletů, z nichž 10 předala pražské pobočce Diakonie ČCE pro osamělé seniory, aby v době izolace mohli komunikovat se svými blízkými. Další tablety získají děti z romských rodin, které navštěvují nesegregované základní školy. Rozdělí jim ve spolupráci s naší nadací a platformou Česko Digital organizace Awen Amenca v rámci svého projektu, který pomáhá dětem z romských rodin zajistit kvalitní vzdělání na běžných základních školách.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...