O agenturní zaměstnance legálních agentur bude postaráno i v době pandemie COVID-19

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která sdružuje legální agentury práce s celkovým podílem 40 % trhu a v roce 2019 zaměstnávala 94 000 agenturních zaměstnanců, upozornila na rizika související s potenciálním propouštěním zaměstnanců nelegálních agentur. Velmi pravděpodobně nebude těmto lidem vyplácena kompenzace a v případě zahraničních pracovníků pak ani ubytování. Zaměstnancům legálních agentur ovšem tato situace nehrozí. Nelegální agentury zaměstnávají přibližně 200 000 lidí a více než polovinu tvoří cizinci.

Agentury i v době nouzového stavu fungují

Podle aktuálních usneseních vlády mohou agentury práce fungovat i nadále. „Je to rozumné rozhodnutí, protože řada z nich zajišťuje zaměstnance pro strategicky důležité provozy, např. prodejny potravin, logistická centra a podobně,“ říká Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS. I tak budou ekonomické dopady na segment agenturního zaměstnávání značné, zejména proto, že tyto legální a prověřené agentury se pohybují v rámci platných zákonů, bezpečnostních předpisů i směrnic.

Problém nelegálních agentur nyní přináší rizika pro desítky tisíc lidí, cizinci skončí na ulici

V souvislostí se zastavením či omezením výroby v celé řadě výrobních podniků (např. výrobci automobilů a jejich dodavatelé) se ovšem opět začínají ukazovat problémy kolem nelegálních agentur, tedy firem, které nemají zákonnou licenci a jako agentury se pouze tváří. APPS mnoho let upozorňuje státní orgány na působení těchto pseudoagentur (obcházení pravidel, neplacení daní a pojistného, karuselové podvody na DPH) a nutnost jejich eliminace. Zahraniční pracovníci vysíláni těmito nelegálními agenturami ke klientům dostávají mzdu pouze za práci, v případě výpadku výroby či karantény jim ovšem nikdo žádnou kompenzaci nedá. „Nejen, že tito lidé nejsou o vývoji současné situace dostatečně informováni, ale velmi rychle budou bez prostředků a přijdou i o ubytování, protože to za ně pseudoagentury hradí pouze pokud pracují,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová s tím, že lze očekávat obdobné problémy, jaké nastaly během krize v roce 2009, kdy musela ČR na své náklady zajistit repatriaci zahraničních zaměstnanců zpět do jejich zemí (Ukrajina, Mongolsko, Vietnam).

Agentury sdružené v APPS jsou zárukou přístupu v souladu se zákony ČR

V této souvislosti chceme připomenout, že APPS sdružuje takové agentury, které se o své zaměstnance starají podle platných právních předpisů, a to jak v normálních dobách, tak v případě současné krize. Naše členské agentury mají dlouhodobě vytvořeny takové postupy, které garantují převzetí komplexní odpovědnosti za celý proces od náboru a výběru pracovníků, vízový servis, tlumočení, překlady dokumentů, až po samotný transfer a péči do období nástupu včetně ubytování.

Tím služby našich prověřených agentur vůči svým zaměstnancům nekončí, protože se dále starají o jejich zaškolení a organizaci v pracovním procesu, všechny potřebné administrativní operace a pracovněprávní formality. U uživatelů je také zajištěna koordinace tak, aby bylo provedeno bezproblémové zaškolení agenturních zaměstnanců. Koordinaci standardně zajišťuje ze strany agentur tzv. koordinátor, který je v kontaktu se zaměstnanci po celou dobu jejich působení u podniků, ve kterých pracují a řeší samozřejmě i jejich ukončení zaměstnání a u cizinců i jejich zpětný transfer do vlasti. Těmto lidem poskytujeme maximální množství informací, aby se mohli ve své nastalé nové situaci dobře orientovat.

Více informací na: www.apps.cz

You may also like...