Ondřej Habr: astrologův čtvrtek 7.5.2020 – Od novu do úplňku

Čas od posledního novu do aktuálního úplňku, který tedy nastane dnes, šlo Slunce první polovinou znamení Býka. Ta doba byla vyplněna intenzivním poznáváním přírody, světa i sebe sama v rychle se měnících podmínkách. Nyní už bychom měli vědět, kdo jsme a co chceme. Přichází momenty, to tedy dnes, ve kterém se vše potřebné projeví. Nové zásadní informace o nás, o našich nastaveních, o našem postavení v životě a společnosti nepřijdou. Vše další bude už jen obměnou toho projeveného.

Je to krásné, přichází čas tvoření. Je teď na nás, abychom vedli vlastní ruku držící štětec, pero nebo některý z nástrojů, jimiž si budeme tvořit vlastní osud. Dnešek je toho startem. Snad jedině se můžeme ptát po tématech, snad ještě si můžeme zvolit spolupracovníky. Ostýchat bychom se neměli, protože o co si neřekneme, to nedostaneme. Nebo jen napůl, což je ve finále také nic.

Aktuální úplněk je spojen dost s emocemi, nenechme se jimi ovládnout. Ale pozorujme, odkud vycházejí a jaké nesou informace. Popisují plány duše a ukazují na třecí plochy, v nichž se nešikovně plány setkávají s realitou. Úkolem není jednat citlivě, ale přesvědčivě. Není to o jemném našlapování, ale o spontánních projevech. Je možné, že aktuálně tak v podobě emocí vyplavou na povrch naše traumata. Zjistíme tak, co fakticky stojí mezi námi a naší spokojenou budoucností.

Úplněk nastane před jednou odpoledne na 18. stupni Štíra (Slunce bude na témže stupni Býka). A proto je vhodné podívat se do vlastních horoskopů na planety, které máme poblíž. Budou ovlivněny. Budeme vedeni k otevřenosti a jasným konkrétním krokům.

Slunce je v širší konjunkci s Merkurem a Uranem, čekejme tedy nové informace a podněty. nepřekvapí, byly dávno předpokládány. nejspíš se zúročí dění minulých dnů a týdnů, Slunce i Luna jsou v příznivých aspektech s Jupiterem a Plutem na konci Kozoroha. Využijme tedy dnešní den bezezbytku. Nejen pro projevení radosti z bytí, nejen pro tvoření, nejen pro lásku, ale i pro uvědomění si toho, co je skutečně, opravdu skutečně v životě důležité.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím nonstop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...