Ondřej Habr: astrologův pátek 28.2.2020 – Vyšší smysl

Dnes a zítra k nám budou promlouvat hlouběji uložené energie. Začneme se lépe orientovat ve složitějších procesech. Osobně se nás budou dotýkat významné procesy a to, co bychom vysvětlovali jako projev vyšších sil. V některých momentech jako by na našem jednání a našich přáních tolik nezáleželo. Přesto, pokud se nepoddáme, zjistíme, že lze osobně leccos ovlivnit. Venuší nacházíme v Beranu v kvadrátu s Plutem a tak se opravdu mezi sebou poměřují výrazně působící kolektivní síly, ale také setrvačnost v jednání a lpění na určitých zaběhnutých postupech na jedné straně s potřebou okamžitě reagovat a nutností se zařídit na straně druhé.

Také bude mít velký vliv sextil Merkuru (je retrográdní) v Rybách s Uranem v Býku. Můžeme jí pojmenovat jako porozumění, překvapivá řešení, prohlédnutí, prozření. Ale také přetržení kontinuity, uvědomění si přítomného dění, chuť prosadit myšlenky. Aspekt nás směřuje jednoznačně k pravdě, jejímu pochopení, přijetí a tím i ovládnutí situací a procesů. A opět tak jako v předchozím případě jsme tu konfrontováni s něčím rozběhlým. Tok řeky nezastavíme, ale můžeme jej odklonit.

Poznání, které přichází skrzevá běžné i trochu mimořádné dnešní situace, přichází takřka v poslední chvíli a nebude jednoduché mu porozumět a také pracovat s fakty bude stát velké úsilí. Dnešní den se ale týká motivací, představ a cest k jejich uskutečnění. Zjistíme tak, kterými cestami půjdeme dál.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...