Pedagogická fakulta UK pořádá Workshop: Podnikavost z lavice Vol.1

Účelem workshopu je účastníky seznámit s příklady dobré praxe podnikavosti a tandemové výuky, naučit je, jak využívat zážitkové i jiné metody ve výuce podnikavosti a společný networking.

Workshopu se bude účastnit hned několik zajímavých hostů:

– Kateřina Lichtenberková (Národní pedagogický institut)
– Tomáš Vavrda, Tatiana Šárovcová (OA Heroldovy sady)
– Veronika Šancová (Prototýpci)
– Romana Šloufová (Schola Empirica)
– Jana Doležalová (ZŠ Vimperk, Smetanova ul.)
– Alena Putinová a Kristýna Žižková (Střední škola polytechnická, Kyjov)

Akce se uskuteční ve středu 9.února od 14 do 17 hod. online na platformě Zoom.

Registrace: https://1url.cz/rK5Us
FB událost: https://fb.me/e/4HPIhi7Gw
Více info: inovacnilaborator.cz/projekty/ikap-ii/

Inovační laboratoř Univerzity Karlovy spadá pod Centrum pro přenos poznatků Univerzity Karlovy. Inovační laboratoř zaštiťuje podaktivitu „Podnikavost“ v rámci projektu iKAP II, který spravuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

iKAP II – Podnikavost:
Projekt Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II) realizuje Magistrát Hlavního města Prahy a na Univerzitě Karlově spadá pod Pedagogickou fakultu. Jednou z projektových podaktivit na Univerzitě Karlově je „Podnikavost“, které se ujala Inovační laboratoř UK spadající pod Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem podaktivity je poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

You may also like...