Praha 10 vystavila na Zahradním Městě velké srdce, motivuje tak ke sběru plechovek

U Nákupního centra Cíl je od počátku tohoto týdne velké kovové srdce. V rámci osvětové kampaně „Duben bez odpadů“ ho tam umístily MČ Praha 10 a nezisková iniciativa „Každá plechovka se počítá“. Cílem instalace ve veřejném prostoru na Zahradním Městě je zvýšit povědomí veřejnosti o ekologickém rozměru plechovek, které jsou 100% recyklovatelné. Plechovkové nápojové obaly totiž podle dostupných dat třídí pouze necelá třetina Čechů. 

Mezinárodní iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá) instalovala ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 kovové srdce jako symbol lásky k přírodě a ochrany jejích zdrojů. Hliník, ze kterého jsou plechovky vyrobené, je totiž 100% recyklovatelnou surovinou bez ztráty kvality. Recyklací plechovek tak lze ušetřit až 95 % energie oproti výrobě z nově vytěženého bauxitu.

„Důsledná recyklace odpadových materiálů je základním předpokladem pro to, abychom společně přispěli ke zlepšování životního prostředí, ve kterém všichni žijeme. Naše městská část se této otázce věnuje dlouhodobě. Proto jsme se také rozhodli touto formou nejen pozitivně motivovat k třídění plechovek, ale zároveň poukázat na celkový pozitivní ekologický dopad, když se tak bude dít ve výrazně větší míře, než je tomu dnes,“ říká Jana Komrsková (Piráti), místostarostka MČ Praha 10, která má životní prostředí v gesci.

Není to poprvé, kdy se toto třídící kovové srdce objevuje v pražských ulicích. Na loňském ročníku akce Prague Pride se během týdenního festivalu na Střeleckém ostrově vysbíralo 8 pytlů vytříděných plechovek. Ty následně putovaly na třídící linku Pražských služeb, odkud byly předány do tavící linky. Recyklovaný materiál se následně dostal zpět do výroby a zpět ke spotřebitelům.

„Iniciativa Every Can Count, neboli Každá plechovka se počítá, používá interaktivní prvky a instalace k pozitivní motivaci k třídění odpadu po celé Evropě. Kovová písmena, tvary nebo speciální baťohy určené k podpoře sběru a třídění plechovek na velkých veřejných akcích, ale právě i ve veřejném prostoru, jsou skvělým nástrojem, jak povzbudit širokou veřejnost k většímu třídění hliníkových nápojových obalů, které lze v podstatě donekonečna recyklovat. Díky tomu lze výrazně přispět ke zlepšení životního prostředí i kvality lidských životů,“ říká k nejnovější instalaci předseda iniciativy Radek Mádr.

Povědomí o výhodách hliníkových obalů jsou ale stále velmi nízké. Jak ukázal průzkum, který Every Can Counts provedl společně s agenturou Lucid v roce 2020, pouze 29 % Čechů plechovky třídí. Přitom 86 % Evropanů uvádí, že vlivem pandemie covidu-19 je pro ně třídění odpadu důležitější než dříve. Cílem kovového srdce a infomačních panelů, které ho doprovází, je inspirovat co nejvíce obyvatel Prahy 10 k třídění kovů a k edukaci o výhodách plechovkových obalů na nápoje.

Desátá městská část věnuje odpadové osvětě celý duben. Své informačně-vzdělávací materiály umístila do veřejného prostoru, na web i sociální sítě, kde se tématu věnuje systematicky podle oblastí „odmítni“, „redukuj“, „použij zas“, „recykluj“ a „pěstuj“. Do akce zapojila jak profesní organizace, tak například Základní školu Karla Čapka. 

O iniciativě Každá plechovka se počítá:

Iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá) vznikla v roce 2009 ve Velké Británii a od té doby je vedoucím programem v propagaci třídění plechovek v Evropě. Snaží se pozitivně motivovat veřejnost k třídění plechovek především mimo domov, ve škole, v práci, v parku nebo při návštěvě festivalů. V roce 2020 je tato iniciativa aktivní v 19 zemích. V Česku působí od roku 2019.

Jak je na tom s tříděním kovových obalů MČ Praha 10?

Oddělené třídění kovů je v Praze 10 možné od roku 2016, a to vhazováním do šedých sběrných nádob, které se nacházejí na vybraných stanovištích tříděného odpadu. Počet nádob se každoročně zvyšuje a podle potřeby je upravována četnost svozu u stávajících. Aktuálně je k dispozici více než stovka nádob.

Díky tomu se navyšuje i množství vysbíraných kovů na Desítce: Zatímco v roce 2018 se jednalo o 21 tun kovových obalů, vloni již bylo vysbíráno 44 tun kovů. Kovové obaly je možné odkládat i ve všech sběrných dvorech Hlavního města Prahy. Náměty na místa pro další nádoby či upozornění na nedostatečnou kapacitu těch stávajících lze posílat radnici prostřednictvím mailu bezdopadu@praha10.cz.

You may also like...