Praha plánuje upravit prodejní sortiment farmářských trhů a otevírací dobu předzahrádek

Zástupci městských částí a hlavního města Prahy se sešli k diskuzi zejména o pravidlech pro farmářské trhy a o provozu předzahrádek v Praze 1. Na základě debaty plánuje hlavní město upravit sortiment na farmářských trzích tak, aby bylo možné prodávat 10 % potravinového zboží zahraničního původu. Zároveň by také některé předzahrádky mohly v Praze 1 fungovat i po 22. hodině, pokud by městská část vyhodnotila, že nebudou svým chodem narušovat noční klid.

Hlavní město v současné době připravuje takzvanou „malou novelu“ tržního řádu, která se bude týkat farmářských trhů, restauračních zahrádek s prodejní dobou po 22. hodině a vybraných tržních míst časově omezených do 31. 8. 2020 v Praze 1.  Děje se tak na základě diskuze u kulatého stolu, které se zúčastnili zástupci rad vybraných městských částí a za hlavní město Prahu radní pro oblast majetku Jan Chabr, Viktor Mahrik, předseda Výboru pro majetek a majetkové podíly ZHMP a Eva Novaková, ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP.

„Novela tržního řádu by umožnila, aby se na farmářských trzích mohly prodávat zahraniční výrobky, což bylo v posledních měsících velice diskutované téma. Nově by tak mohly tvořit deset procent sortimentu potravinové výrobky z jiných zemí. Tato změna by vyšla vstříc městským částem, které se o úpravu zasazují, ale také lidem, kteří navštěvují trhy po celé Praze v obrovské míře. V rámci června bude návrh novely rozeslán do připomínkového řízení. Na podzim se pak počítá s komplexní právní úpravou, kdy by měl být tržní řád vydán jako nový předpis s účinností od 1. ledna 2021,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

V praxi by tak mohlo být na farmářských možné prodávat potravinové zboží zahraničního původu za podmínky, že jeho podíl nepřesáhne 10 % počtu prodejních míst nebo desetinu prodávaného zboží v rámci farmářských trhů. Bude ponecháno na provozovateli, jakou variantu si zvolí.

„Na základě schůzky pořádané radním Janem Chabrem Praha 1 razí tu cestu, že by farmářské trhy neměly být omezené jen na výrobky českých producentů a českých farmářů, ale mohly by existovat i trhy smíšené, kde by se prodával jak sortiment český, tak sortiment dovezený od zahraničních farmářů, například ovčí sýr nebo olivy. Nechceme, aby obyvatelé Prahy přišli o příjemné víkendy, které mají někteří spojené s nákupem těchto pochutin. V případě smíšených trhů budou mít stále možnost koupit si květiny z Holandska, ovčí sýr ze Slovenska, olivy ze Španělska a podobně,“ doplňuje Karel Ulm, předseda Komise pro obchod a služby Prahy 1.

Zároveň se u kulatého stolu řešila aktualizace přílohy č. 1 k tržnímu řádu, kdy je v Praze 1 omezen provoz restauračních zahrádek s prodejní dobou delší než do 22:00 hodin, a to do 31. srpna 2020. Městská část v tuto chvíli uskutečňuje detailní prověření vhodnosti dalšího provozu těchto míst a v připomínkovém řízení k návrhu novely by měla předložit zdůvodněný návrh k místům, která by mohla být provozována i v době nočního klidu od 1. září 2020.

„Jsem rád, že farmářské trhy zachovávají vysoký standard nabízených produktů. Změna tržního řádu umožní rozšířit sortiment i o zahraniční farmářské produkty a lokální speciality. Tím by se měla zvýšit pestrost a atraktivita trhů pro návštěvníky,“ dodává Viktor Mahrik, předseda Výboru pro majetek a majetkové podíly ZHMP.

You may also like...