Renáta Kellnerová v čele PPF bude zárukou kontinuity

Po dobu probíhajícího dědického řízení byla paní Renáta Kellnerová jmenována správcem pozůstalosti po zesnulém Petrovi Kellnerovi. Z tohoto titulu je tak vedena jako držitel odpovídajících majetkových podílů ve společnostech regulovaných ČNB. Ustanovení paní Kellnerové správcem ale v žádném případě neznamená, že je dědické řízení uzavřeno. Paní Kellnerová také zastupuje rodinu při účasti na jednáních nově vzniklého Řídicího výboru skupiny PPF, který slouží jako poradní orgán CEO Ladislava Bartoníčka.

Fakt, že koncovým vlastníkem skupiny PPF se stala Renáta Kellnerová, vdova po zesnulém Petru Kellnerovi, bude mezinárodní investorská komunita a současní i potenciální obchodní partneři skupiny, ale i široká veřejnost, vnímat jako logické vyústění nešťastné situace a přijme jej pozitivně z hlediska dosažení vysoké míry kontinuity v zajištění chodu celé skupiny.  

Pokud by se Renáta Kellnerová stala koncovým vlastníkem celé Kellnerovy části majetku skupiny PPF, ocitne se v žebříčku nebohatších žen světa, který sestavuje a dennodenně aktualizuje agentura Bloomberg, na 19. místě. Právě 19. místu totiž odpovídá majetek v objemu 15,7 miliardy dolarů, který agentura připisovala Petru Kellnerovi v den jeho březnového úmrtí.  

Tržní ocenění tohoto majetku se dennodenně mění, takže dnes bude jeho hodnota jiná, avšak rozdíl by neměl být nikterak markantní. Je tak pravděpodobné, že Renáta Kellnerová by stále náležela do první dvacítky nejbohatších žen světa.  

Lukáš Kovanda, Ph.D.
Hlavní ekonom, Trinity Bank
 
Foto: PPF

You may also like...