SAB Finance míří na burzu. Obchodovat se začne již zítra

Společnost SAB Finance začne obchodovat na pražské burze již tento čtvrtek 28. ledna (pod ISIN CZ0009009940 a tickerem emise SABFG). Investoři získají zhruba pětinu firmy. Klíčovým lákadlem je dividenda vyplácená dvakrát ročně. 

Dividenda bude každoročně, a to už od letoška, představovat pět procent z ceny akcie při přijetí k obchodování, která při vstupu na burzu činí 10 560 korun za kus. Kdo tedy za část svých úspor pořídí třeba 50 akcií SAB Finance, tedy za částku 528 tisíc korun, získá ročně na dividendě 26 400 korun. To je zhruba desetinásobek toho, co klient získá na úroku při uložení stejné sumy, na nejlépe úročených spořících účtech v Česku,“ uvádí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank ze stejné majetkové skupiny, jako jsou SAB Finance a člen Národní ekonomické rady vlády. 

Jsem rád, že již v lednu můžeme přivítat nové IPO. Věříme, že si najde místo mezi investory a zařadí se mezi vyhledávané dividendové tituly,“ říká Petr Koblic, generální ředitel BCPP. 

Je pro nás velkou ctí vstoupit na trh Standard Burzy cenných papírů Praha. Díky profesionalitě všech zúčastněných se celé IPO podařilo uskutečnit ve velmi krátké době a věříme, že bude úspěšné. SAB Finance je dlouhodobě zisková firma a je to pro nás další významný milník. Pro investory jsou konzervativní dividendové akcie SAB Finance určitě zajímavou příležitostí a naší skupině tento krok přináší možnost ještě více posílit pozici v mezinárodním bankovním sektoru,“ říká Radomír Lapčík, zakladatel společnosti SAB Finance. 

SAB Finance a.s., jak uvádí i profil na webu pražské burzy, je leader trhu v oblasti devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice. Aktuálně má ve svém portfoliu téměř 18 000 klientů a roční obrat v roce 2019 přesáhl 280 mld. Kč. Předpokládaná tržní kapitalizace SAB Finance a.s. je 2,7 mld. Kč. Zisk společnosti za rok 2020 se odhaduje na 138 milionů korun a plánovaný zisk pro rok 2021 činí 168 milionů korun. SAB Finance působí na trhu více než 15 let. 

Obrat tuzemského zahraničního obchodu, tedy součet vývozu a dovozu, prakticky setrvale stoupá – v letech 2010 až 2019 průměrným ročním tempem lehce přes šest procent. Roste tedy také objem peněz, které čeští exportéři utrží v zahraničí a musí je směnit v ČR na koruny – třeba proto, aby mohli platit daně nebo vyplácet mzdy. Roste současně objem peněz, které směňují tuzemští dovozci, aby mohli zboží určené k importu na zahraničních trzích pořizovat,“ konstatuje Kovanda. „Navzdory covidové krizi podává český zahraniční obchod svůj prakticky nejlepší výkon v historii. Zatím poslední dostupná data – ta za listopad 2020 – hovoří jasně: přebytek zahraničního obchodu ČR třetí měsíc v řadě vykázal hodnotu přesahující třicet miliard korun. Taková „série“ se tuzemským exportérům dosud nikdy v dějinách ČR nezdařila. Vždyť do loňského úderu pandemie koronaviru zahraniční obchod ČR v měsíčním sledování nevykázal za celé období od roku 1993 přebytek přesahující třicet miliard ani jednou. Navíc i samotný již zmíněný obrat zahraničního obchodu ČR byl loni v říjnu druhý nejvyšší v historii, když dosáhl hodnoty bezmála 690 miliard korun. Vyšší už byl od roku 1993 jen v jediném měsíci, a sice v říjnu 2018,“ uvádí Kovanda. 

Podle názoru Kovandy tuzemskému zahraničnímu obchodu v září, říjnu i listopadu loňského roku mimořádně svědčilo to, že během podzimní vlny pandemie nedošlo k ekonomickému ochromení klíčových odbytišť českého exportu v čele s Německem. Poměrně silný odbyt českého vývozu v Německu či eurozóně zásadně přispěl k přebytku zahraničního obchodu. „Ten ještě umocnilo pandemické oslabení koruny. Česká měna tak opět projevila vysoce žádoucí schopnost fungovat jako „polštář“ tlumící ekonomické šoky. Její oslabení pomohlo zvýšit konkurenceschopnost českých vývozců na zahraničních trzích, takže tyto firmy mohly udržet zaměstnanost na poměrně vysoké úrovni. Díky slabší měně nemusely tolik propouštět. I proto má Česko stále s přehledem nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Letos by neměla přesáhnout šest procent, což by i mnohé ekonomiky EU braly „všema deseti“ dokonce ještě před propuknutím pandemie,“ soudí Kovanda. V tomto směru se neobává o budoucnost klíčového byznysu SAB Finance, což je zprostředkování devizových obchodů. 

Trh Standard pražské burzy je určen pro obchodování velkých emisí českých i zahraničních společností. Hlavním trhem burzy je Prime Market, určený pro obchodování nejprestižnějších akcií českých i zahraničních společností. Na emise obchodované v tomto trhu jsou kladeny nejpřísnější podmínky. SAB Finance by se měla stát třetí největší emisí na trhu Standard. 

Lukáš Kovanda, Ph.D.

You may also like...