SOČR a Elina Vähälä hrají Bartóka pod taktovkou šéfdirigenta Sylvaina Cambrelinga  

V programu středoevropské a francouzské hudby se jako host SOČRu představí šéfdirigent Hamburských symfoniků Sylvain Cambreling. Zazní Žárlivost od Leoše Janáčka, Bartókův Druhý houslový concert s finskou houslistkou Elinou Vähäla a Nanebevstoupení od Oliviera Messiaena. Přímý přenos koncertu vysílá ČRo Vltava, záznam nabídne ČRo D-dur.

Předehra Žárlivost z poloviny 90. let 19. století zaznívá zřídkakdy. Je prvním Janáčkovým orchestrálním dílem s mimohudebním programem. Podtitul Žárlivost připsal později. Původní název „Úvod k Její pastorkyni“ naznačuje, že tuto hudbu zamýšlel jako předehru k opeře podle činohry Gabriely Preissové, nakonec se takto ovšem neuplatnila. Jako samostatné orchestrální dílo byla v premiéře provedena roku 1906 Českou filharmonií.

Koncert pro housle a orchestr č. 2 složil Béla Bartók krátce před vypuknutím druhé světové války v rodném Maďarsku, pln obav ze sílí­cího fašismu, před kterým nakonec uprchl do Spojených států. Premiéra se konala v roce 1939 v Amsterdamu v podání orchestru Concertgebouw. Sólistou byl Bartókův přítel Zol­tán Székely. My si virtuózní sólový part vychutnáme v podání vynikající Eliny Vähäla z Finska.

Tři desetiletí, která nás dělí od úmrtí Oliviera Messiaena, definitivně potvrzují, že jako autor jedinečně koncipované a stejně jedinečně znějící hudby náleží svým novátorstvím k poválečné avantgardě. Ovlivnil ji, současně ji ovšem přesahuje. Námětem Nanebevstoupení z poloviny 30. let jsou texty z Janova evangelia. Směřují od Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání až k jeho odchodu k nebeskému Otci, kde získává „veškerou moc na nebi i na zemi“. Skladba končí tiše, ale slavnostně.

PROGRAM:

Leoš Janáček (1854–1928)
Žárlivost

Béla Bartók (1881–1945)
Koncert pro housle a orchestr č. 2  

Olivier Messiaen (1908–1992)
L’ascension (Nanebevstoupení). Čtyři symfonické meditace

Sylvain Cambreling dirigent
Elina Vähälä housle

Dvořákova síň Rudolfina, pondělí  16. ledna od  19.30 hod. Přímý přenos koncertu vysílá ČRo Vltava, záznam nabízí ČRo D-dur ve středu 18. ledna ve 20.00 hodin.

Elina Vähälä, housle

Narodila se v USA a vyrůstala ve Finsku. Ve dvanácti debutovala se Symfonickým orchestrem v Lahti a dirigent Vänskä si ji později do orchestru vybral jako „Young Master Soloist“. Od té doby se její mezinárodní kariéra pozoruhodně rozvíjí a Elina si získává srdce publika i hudebníků jako „ladná, elegantní a talentovaná hudebnice, jejíž vynikající technika se pojí s nebývalou oduševnělostí, citlivostí a představivostí“ (Chicago Tribune). Elina Vähälä pravidelně vystupuje se všemi významnými finskými orchestry a bývá hostem špičkových těles po celém světě. Hojně spolupracuje s předními dirigenty, jako jsou Leonard Slatkin, Carlos Kalmar, Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu, Jakub Hrůša, Daniela Musca, Thierry Fischer, Sakari Oramo, Santtu-Matias Rouvali, Leif Segerstam, Josep Caballé-Domenech, Alexander Liebreich a Michał Nesterowicz.

Sylvain Cambreling, dirigent

V osobnosti tohoto umělce francouzského původu potkáváme hudebníka s úžasnými nápady, jehož projev nás svou barvitostí a dramatičností nutí k pozornosti i zamyšlení. Cambrelingův přístup má pevné základy v důkladných znalostech muzikologie. Během svého působení jako šéfdirigent Symfonického orchestru Baden-Baden a Freiburg SWR i jako hlavní hostující dirigent orchestru Klangforum Wien dokázal, že má talent pro nápaditě sestavené programy, a přesvědčil o svých mistrných dovednostech v současné hudbě. Jeho specialitou je řazení kontrastních, ale přitom souvisejících děl či skladatelů hned za sebou, např. Haydna a Messiaena. V jednom ze svých nejsmělejších projektů uvedl v několika po sobě následujících večerech Messiaenova tři nejdelší díla – Turangalîla, Éclairs sur l’au-delà a La transfiguration de notre seigneur Jésus-Christ.

You may also like...