SOUTĚŽ: Československé legie a hra Historie v kartách

Československé legie je označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války (a ruské občanské války). Legie tvořili čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí armádami Dohody rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legií. Někdejší rakousko-uherští vojáci tak po boku dohodových vojáků bojovali proti vojskům Ústředních mocností, tedy i proti českým a moravským vojákům loajálním císaři.

Tím se dopustili dezerce a porušení vojenské přísahy panovníkovi, což v právním rámci Rakousko-Uherska znamenalo vlastizradu, za kterou jim hrozil trest smrti. Sami příslušníci legií své vypovězení poslušnosti Rakousku-Uhersku brali jako součást revoluční akce zahraničního odboje s cílem napomoci vzniku samostatného Československa jako nástupnického státu někdejšího českého království. Jejich nesporné vojenské úspěchy skutečně sehrály při jednáních o vzniku Československa v roce 1918 i později během Pařížské mírové konference zásadní roli.

Historie v kartách

Historie v kartách je pokus o přenesení učebnice dějepisu do interaktivní, hravé podoby. Autor této obrázkové encyklopedie Zdeněk Ležák nabízí učitelům i dětem možnost zapojit se do vytváření legionářského světa.

Projekt Historie v kartách připomíná 100. výročí čs. legií. A míří však výrazně dál. „Čtenáři mi říkali, že jim mé komiksy pomáhají pro téma legií nadchnout vlastní děti a že v nich vidí potenciál pro školy. Já jsem si ale uvědomoval limity komiksu, který nutí k zestručňování a zkratkám,“ vysvětluje Zdeněk Ležák. „Přemýšlel jsem, jak zábavně předat dětem a mladým lidem větší množství informací v souvislostech, a vymyslel jsem obrázkovou encyklopedii, s níž se dá hrát řada her.“

Historie pro neználky i zasvěcené

Jednou z těchto her je řekni, co víš: hráč si lízne náhodnou kartu a musí před ostatními říct tři fakta o dané události nebo osobnosti. V hádej, kdo jsem, si zase hráč lízne kartu, smí odpovídat jen ano či ne a ostatní zjišťují, co nebo koho karta zachycuje. Pokročilí mohou zkusit hru souvislosti: v té se sestavují lízané karty do řad tak, aby tvořily myšlenkové mapy. Kdo naopak o legiích zatím neví vůbec nic, tomu karty poslouží na poker nebo prší.

Takže jak člověk proniká do tématu, může přecházet od vědomostně nenáročné hry ke složitější. Hráče v tom provázejí plakát s dějovými osami a příručka shrnující anabázi legií.

Pravidla soutěže:

Na webu www.vecerni-praha.cz vyjdou postupně čtyři články s tematikou legií. U každého článku bude připojena soutěžní otázka.
Do soutěže bude zařazen každý účastník, který správně odpoví na všechny čtyři otázky a ty do 31.5.2021 22.00 hod. odešle na e-mailovou adresu art@vecerni-praha.cz. Odpovědi odesílejte všechny najednou, v jednom emailu, kvůli přehlednosti.

Soutěž začíná 18.5.2021 a končí 31.5.2021 22.00 hod. Vylosovaní výherci budou zveřejněni 1.6.2021 a informováni e-mailem.

Výhry v soutěži:

  • 1. –3. cena: Krabicová verze hry Historie v kartách
  • 4.–10. cena: Online přístup do hry Historie v kartách

Foto: archiv Jiřího Charfreitaga
Kresby karet: Whooshback.com

You may also like...