Stanice metra Jiřího z Poděbrad se po rekonstrukci otevřela cestujícím

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 2. listopadu uvedl do zkušebního provozu zrevitalizovanou stanici metra Jiřího z Poděbrad. Za rekordně krátkou dobu necelých deseti měsíců se ve druhé nejhlubší stanici pražského metra podařilo vyměnit eskalátory, zrekonstruovat eskalátorový tunel i vestibul a provést kompletní revitalizaci nástupiště. Kromě nových eskalátorů, osvětlení, podhledů, kamenných obkladů na nástupišti dostala stanice také nový navigační systém a signál LTE i 5G. Díky tomu je pražské metro ode dneška skutečně kompletně pokryto oběma sítěmi. V dalších měsících bude ve stanici pokračovat výstavba výtahů, jejich zprovoznění DPP očekává na přelomu jara a léta 2024. Zhotovitelem stavby je sdružení společností STRABAG a AŽD Praha. Náklady na revitalizaci stanice včetně výměny eskalátorů činí zhruba 800 milionů korun, celkové stavební náklady včetně výstavby výtahů pak 1,29 miliard korun. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR částkou necelých 85 milionů korun.

Stavební práce na projektu kompletní revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad, zahrnující také výměnu pohyblivých schodů a vybudování bezbariérového přístupu, odstartovaly 1. září 2021. Od začátku probíhaly ve dvou paralelních etapách. První zahrnovala práce prováděné hornickým způsobem, tj. hloubení těžní jámy, ražby šachet pro obě dvojice výtahů, ražby přestupní chodby, která bude oba výtahy spojovat, jakož i ražby šachty pro únikové schodiště. Druhá etapa stavebních prací, probíhající ze začátku zejména v neveřejné části stanice a v částečných záborech na nástupišti a ve vestibulu, zahrnovala kompletní revitalizaci stanice. V rámci ní se DPP a zhotovitelům podařilo v technickém zázemí stanice kompletně vyměnit například veškerou původní vzduchotechniku, kilometry kabelových rozvodů, osvětlení, nebo eliminovat průsaky. 

Od 14. ledna letošního roku, kdy byla stanice Jiřího z Poděbrad na nezbytně dlouhou dobu pro cestující uzavřena, se revitalizace rozšířila do eskalátorového tunelu, do všech veřejných částí vestibulu a na nástupiště. I v těchto částech stanice se podařilo eliminovat veškeré průsaky, kompletně vyměnit další kilometry kabelového vedení, odstranit původní sovětské staniční eskalátory včetně strojovny a nainstalovat nové, energeticky úsporné, jakož i repasovat eskalátory vedoucí z vestibulu na povrch. Nepůvodní zářivky v celém rozsahu stanice nahradilo úsporné LED osvětlení, které je opět zabudováno do podhledů, jako tomu bylo při otevření této stanice v roce 1980.  Kompletně nové jsou kamenné obklady na nástupišti. DPP nechal opravit také poškozenou dlažbu, obklady ve vestibulu nebo ikonické hliníkové obklady. Vyměněny jsou také lamelové podhledy ve vestibulu, obložení obchodních vybaveností, hliníkové obklady v eskalátorovém tunelu prošly repasí. 


„Dnešním dnem můžeme definitivně prohlásit všechny stanice pražského metra za plně pokryté mobilním signálem 5G i LTE. Více než 40 let po svém zprovoznění se stanice Jiřího z Poděbrad dočkala také kompletní revitalizace. Je první zrekonstruovanou stanicí na druhém úseku trasy A, v dalších budeme postupně s rekonstrukcí pokračovat, na konci příštího roku přijde na řadu stanice metra Flora. Za necelých osm měsíců bude také Jiřího z Poděbrad první bezbariérově zpřístupněnou stanicí na území Prahy 3. To si nepochybně zaslouží nejen handicapovaní, ale i všichni rodiče, kteří vědí, jak nekonečně dlouho trvalo sjet bezpečně na nástupiště s kočárkem. Náměstí Jiřího z Poděbrad čeká velká rekonstrukce, na kterou jsem ještě z pozice primátora vyjednal financování ze strukturálních fondů EU. Těší mě, že se díky práci architektky metra podařilo stanici vrátit její původní vzhled, jaký měla při zahájení provozu a teď bude stanice opět hojně navštěvovaným designovým skvostem obdivovaným návštěvníky z celého světa. Díky instalaci nových technologií bude provoz stanice energeticky úspornější, to je dobrá zpráva pro životní prostředí,“
říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Zprovoznění kompletně zrekonstruované stanice metra a za pár měsíců i bezbariérového přístupu je jen jednou z velkých pozitivních změn, které Náměstí Jiřího z Poděbrad čekají. O revitalizaci náměstí, které se vyvíjelo nekoncepčně a je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, se mluvilo desítky let. Jsem rád, že už za pár měsíců tu začnou práce na nové podobě ‚Jiřáku‘ tak, aby tu vznikl plně funkční veřejný prostor, který i nadále bude sloužit jako živé srdce Žižkova. Už v rámci nulté etapy revitalizace se tu rozšířily tramvajové ostrůvky nebo přibylo několik přechodů pro chodce tak, aby nemuseli používat pouze podchod. V budoucnu tu vysadíme více než 100 nových stromů a zavedeme systém na hospodaření s dešťovou vodou, která bude zachytávána do retenčních nádrží, a pak využívána k zavlažování. Rozšíří se centrální cesta před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně tak, aby při častých kulturních akcích netrpěl trávník. O zeleň ale lidé nepřijdou, protože se zatravní nevyužívaná točna vedle kostela. Na náměstí přibydou i vodní prvky a atrakce pro děti. Nová podoba náměstí bude skvělým příkladem toho, jak dělat lepší město pro lidi,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad spojena s výstavbou výtahů a rekonstrukce stropní desky včetně vestibulu stanice Florenc C jsou dva největší a časově nejnáročnější investiční projekty, které v současnosti realizujeme v rámci stávající sítě pražského metra. Do obou stanic investujeme v součtu bezmála 3,1 miliardy korun. Jsem nesmírně rád, že se tak rozsáhlou revitalizaci stanice metra podařilo zvládnout v rekordním čase a přesně podle harmonogramu. Je to de facto nejrozsáhlejší rekonstrukce stanice od povodní. Za to patří velké díky všem kolegům z DPP, kteří se na tom podíleli a samozřejmě zhotovitelům,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Na Jiřího z Poděbrad se nám podařilo dokončit dvě etapy z celé zakázky, třetí etapa, tj. výstavba bezbariérového zpřístupnění ještě poběží zhruba do června příštího roku. Letos v létě ve stanici skočily práce prováděné hornickým způsobem, tj. veškeré ražby. Dobrou zprávou je, že proběhly bez negativních vlivů na okolní zástavbu a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Do konce letošního roku budou probíhat betonáže definitivního ostění. V prvních dvou až třech měsících příštího roku se budou realizovat vnitřní stavební konstrukce, tj. stěny, podesty, schodiště, dlažby či obklady. Na to pak navážou instalace technologií a strojního vybavení, počínaje vzduchotechnikou, osvětlením až po samotné výtahy. Zprovoznit je plánujeme do začátku letních prázdnin 2024 a pevně věřím, že se zhotovitelům podaří tento termín dodržet,“  dodává Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro. 

Zajímavosti z průběhu revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad

V rámci revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad proběhly plošné sanace průsaků na celkové ploše zhruba 8 000 m2, bylo vyměněno cca 1 400 m2 lamelových podhledů, odinstalováno, vyčištěno nebo vyměněno přes 3 000 m2 hliníkových obkladů (lidově nazývaných prsa a antiprsa), vyměněno zhruba 1 600 m2 kamenných obkladů, naistalováno více jak 90 nových elektrických rozvaděčů a více než 31 kilometrů kabelových lávek. 

Foto: DPP – Petr Hejna

You may also like...