Stanovisko společnosti BILLA k vládnímu nařízení o povinném testování zaměstnanců

Na základě vládního nařízení o povinném testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve firmách nad 250 zaměstnanců, které vstoupilo v platnost 3. března, má společnost BILLA ČR povinnost zajistit testování svých zaměstnanců.

Společnost BILLA nyní finalizuje metodiku testování zaměstnanců pro splnění tohoto mimořádného opatření. Na výběr budou mít zaměstnanci v prodejnách, logistice i na centrále z 2 možných způsobů testování, a to buď absolvováním bezplatného POC (antigenního) testu na některém z určených odběrových míst, anebo samotestováním v domácím prostředí pomocí testů, které pro tyto účely společnost BILLA nakoupila od dodavatelů schválenými Ministerstvem zdravotnictví. První varianta je pro zaměstnavatele snazší formou, jak toto opatření splnit, nicméně vzhledem k vytíženosti těchto míst bude společnost svým zaměstnancům doporučovat variantu samotestování doma. V průběhu následujících dnů proběhne distribuce první várky testů na prodejny, do logistického skladu i na centrálu tak, aby bylo testování plošně spuštěno nejpozději ve středu 10. března 2021. 

Z hlediska koordinace jde opět o velmi náročnou operaci podmiňující spolupráci mnoha oddělení firmy, počínaje technickým oddělením odpovědným za nákup testů, personálním oddělením, oddělením prodeje, hygieny, IT anebo komunikace. Společnost BILLA do procesu testování nezahrnula zdravotníky s ohledem na jejich vytíženost, omezené kapacity a vysoký počet zaměstnanců společnosti, který nyní dosahuje téměř 7 500 osob.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...