Generali Investments CEE podpořila vznik Fondu podpory seniorů 1,5 milionem Kč

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové díky finanční podpoře společnosti Generali Investments CEE...