Generali Investments CEE podpořila vznik Fondu podpory seniorů 1,5 milionem Kč

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové díky finanční podpoře společnosti Generali Investments CEE ve výši 1,5 milionu Kč reagoval na obtížnou situaci spojenou s šířením koronaviru COVID-19 a založil Fond podpory seniorů. Program si klade za cíl podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

„Společnost Generali Investments CEE nemůže zůstat lhostejná k situaci, kterou u nás způsobuje šíření koronaviru COVID-19. Proto jsme se rozhodli podpořit dobrou věc a vložili jsme zatím do vznikajícího Fondu podpory seniorů počáteční dar ve výši 1,5 milionu korun. Z této částky by mělo být financováno zhruba 30 až 40 organizací,“ říká Josef Beneš, předseda představenstva a generální ředitel Generali Investments CEE.

Existence Fondu podpory seniorů bude omezena na období mimořádných opatření vlády ČR. Fond si klade za cíl finančně podporovat především pečovatelskou službu pro seniory v domácím prostředí, úhradu pečovatelské služby, provoz krizové linky, nákup pomůcek pečovatelské služby, příspěvek na dopravu pečovatelské službě či nákup ochranných a dezinfekčních prostředků. Finanční dary mohou vkládat lidé posílat například přes internetové stránky https://www.darujme.cz/projekt/1202765#informace.

„Velice si vážíme této významné finanční podpory. Rychlost je v tomto okamžiku klíčovým faktorem efektivní pomoci. Díky ní budou moci finanční prostředky neziskovým organizacím, které zajišťují terénní sociální služby pro seniory, začít proudit okamžitě,“ vysvětluje ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja a dodává „V dnešní mimořádné době je naší morální povinností podporovat solidaritu s těmi, na které nastalá situace dopadá nejbolestivěji.“

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky a pobočné spolky či evidované církevní právnické osoby. Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000 Kč, přičemž žádosti budou projednávány ve zkráceném grantovém řízení průběžně jednou za 2 až 3 týdny.

„Společnosti, jako je Generali Investments CEE, jsou na trhu nejen v časech dobrých, ale především v časech neklidných. A velcí by měli pomáhat malým, silnější slabším. Velmi si vážím zájmu našich zaměstnanců a jejich rodin, kteří projevili zájem stát se součástí této dobrovolnické aktivity a společně s námi chtějí pomáhat těm, kteří zůstali na všechno sami,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel Generali Investments CEE Josef Beneš.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...