Program Active Citizens Fund v České republice: podpora občanské společnosti

Do Česka přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i...