Program Active Citizens Fund v České republice: podpora občanské společnosti

Do Česka přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. 

Každý, kdo se aktivně zapojí do úklidu ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné, jakým způsobem se svými občany komunikuje státní správa a jaké informace dává k dispozici veřejnosti – ti všichni tvoří občanskou společnost. Občanská společnost však zahrnuje i školy, neformální skupiny a další organizace. Většina občanů se s takovými organizacemi setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokážeme zvrátit. „Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,“ vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Neziskový sektor čelí v České republice útokům z mnoha stran. Organizace se nemohou spolehnout na podporu jednotlivců či státu. Organizace občanské společnosti jsou však dnes v České republice nezastupitelné, nedílnou součástí jsou i organizace neziskové. Nejde jen o entuziasmus tam, kde jiným docházejí síly, ale především o profesionální přístup, know-how a zkušenost, kterou lidé v neziskovém sektoru mají. Neziskové organizace jsou důležité pro ty, na které se v rámci jiné podpory nedostává. V mnoha případech suplují roli státu nebo naopak fungují jako jeho hlídací psi.

Program na podporu neziskového sektoru je od počátku nedílnou součástí Fondů EHP a Norska. Jsem velmi rád, že v rámci aktuálního období jsme se shodli na výrazném navýšení alokace tohoto programu, která je v případě České republiky 15 milionů eur. Nastavení priorit fondu a jeho administrace zkušenými organizacemi je zárukou toho, že peníze budou vynaloženy efektivně – posílí kapacity i roli organizací občanské společnosti a pomohou navázat nová partnerství mezi našimi zeměmi„, říká Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice.

Program Active Citizens Fund během následujících pěti let finančně podpoří stovky organizací. Rozdělí více než tři sta milionů korun na projekty, které usilují o transparentnější veřejnou správu, prosazují společně se znevýhodněnými skupinami jejich potřeby, přispívají k vyšší mediální gramotnosti mladých i široké veřejnosti či se zabývají životním prostředím ve vztahu ke klimatické změně.

Vyspělost kultury společnosti poznáme podle toho, jak se chová k znevýhodněným a menšinám„.

„I přesto, že naše společnost v posledních desetiletích prošla velkým vývojem, je stále řada oblastí, kde je i nadále třeba posilovat práva znevýhodněných. V oblasti sociální spravedlnosti a začleňování znevýhodněných skupin, kterou bude mít v programu na starost naše nadace, podpoříme projekty se zaměřením na rodiny s dětmi v ohrožení, oběti projevů nenávisti a předsudečného chování, migranty a azylanty a také romskou menšinu,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

První grantové výzvy byly vypsány 3. září 2019. Žádat v nich mohou neziskové organizace registrované v ČR.

Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv. Měníme společnost. S odvahou.

You may also like...