Původní dřevařská osada Dubeč se má i dnes čím pochlubit

První zmínky o Dubči jsou z roku 1088, k Praze byla připojena v roce...