Původní dřevařská osada Dubeč se má i dnes čím pochlubit

První zmínky o Dubči jsou z roku 1088, k Praze byla připojena v roce 1974. Městská část Praha-Dubeč současnosti je vyváženým propojením bývalých vesniček na okraji Prahy s novou zástavbou, dochází zde k harmonickému rozvoji, a to v souladu s rozšiřováním a kultivováním přírody, která celou Dubeč obklopuje.

Území městské části, které leží na jihovýchodě hlavního města, se skládá ze tří základních původních lokalit: Dubečku – Dubče a části území Dolních Měcholup.

Původ názvu obce se odvozuje od dubu. Podle některých údajů se totiž dříve v okolí nacházely rozsáhlé dubové lesy, jiné prameny hovoří o odvození od výrazu pro dělníky specializované na kácení a zpracování dřeva, převážně dubů. Dubeč byla dřevařskou osadou zásobující Prahu. 

Významnou památkou Dubče je původně gotický kostel sv. Petra v Dubečku, doložený r. 1362. V letech 1867–1868 byl kostel přestavěn na novogotický a v té době byl vysazen i památný jasan, který se před ním tyčí. Kostel patří Arcibiskupství Pražskému.

Další známou památkou je barokní Dubečský špejchar, postavený v 17. století na základech původní starší gotické tvrze ze 14. století. Konají se tu výstavy, prezentace, vernisáže, svatební obřady a další společenské akce.

Za zmínku stojí i Panská zahrada s bludištěm, která navazuje na špejchar. Historicky byla plocha Přírodního parku Dubeč panskou zahradou rozkládající se v těsné blízkosti tvrze. Dnes tu najdete celou řadu architektonických a přírodních prvků, které je možné využít k nejrůznějším volnočasovým aktivitám. Například meditační louka s vodotečí nebo labyrint. K posezení a odpočinku láká i vyhlídka osázená vinnou révou.

Pavel Fryml, šéfredaktor
Foto: Petr Brodecký
Zdroj: wiki a archiv

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...