Praha prodloužila podnikatelům možnost mít restaurační předzahrádky zdarma

Radní hl. m. Prahy odsouhlasili prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním restauračních...